29 now. Esmaspäew 1943

Lumi maas sula märg. Ajasin kartuli kuhjadele mulla peale ja puhastasin kraawi koplis. Käisin hobusega poe juures. Wiisin takku ketramiseks ei tehtud peenemat kui nr 4 lõnga ja ma tõin tagasi. Käisin Nõmme talust läbi. Seal krohviti maja seest poolt. Tahtsin natuke lubja endale aga neil oli ka wähe. Õhtul käisin Lepatukal Jaani surma tunnistuse järgi.

 

30 now. Teisipäew

Lumi maas märg wihmane. Lõhkusin toa taga Põlliku tee ääres kopli aeda ja wedasin rehealla ja saagisin puid katki. Tõin korra heinu koplist küünist. Prenner Jakob käis meil. käis metsa praaker Mei juures puude wälja weo luba pikendamas praakeri polnd kodus siis jättis minu hoolde. Tema läks Omnipussiga tagasi Kuimetsa. Õhtul tegin toa riiulile uue alus riiuli laua

 

1 Detsember Kesknädal

Sula tahe ilm. Küntsin Karja mõisa pool sööti wastu koplit. Õhtul tegin isa vana seina kapile uut remonti.

 

2 Dets. Kesknädal

Pehme ilm hom. wähe kahutanud. Küntsin Karja mõisa pool wastu oma koplit. Sain küntud. Õhtul wärwisin wana weikse kapi üle.

 

3 Dets. Reede

Pehme waikne ilm. Käisin naisega metsas Kwartal Nr 95 peal Tegime omale kütte puid ja palke, tuulemurtud puudest.

 

4 Dets. Laupäew

Tahe ilm wähe kahutanud. Tuli lume lemmeid. Käisime naisega metsas puid tegemas.

 

5 Dets Pühapäew

Lumi maas sula. Käisin käsku andmas metsa töödeks. Õhtu pool käisin kiriku juures. Oli Juhkeni Marta matta ja pidasime koosolekut koguduse majas.

 

6 Dets. Esmaspäew

Sula sadas wihma hooti. Käisime riigi metsas tegime puid Treiali Keldrimäe tee ääres. Päeval läks tahedaks. Käisin õhtu poole pool ladusin Raudikõrve sihi ääres puid üles, naine läks koju.

 

7 Dets Teispäew

Niiske märg ilm. Tegime puid Raudikõrwe sihi ääres.

 

8 Dets. Kesknädal

Tahe ilm. Käisime naisega ladusime eelpool puud kokku ja wõtsime ühe kuuse weel maha.  Naine tuli koju. Mina käisin koristasin Raudikõrves puud korda ja metsawaht ja praaker wõtsid puud wastu. Ilm külmetab.

 

9 Dets. Neljapäew

Hakkas lund sadama. Olin kodus, tegin liha nõud

 

10 Dets Reede

Lumi maas tegin liha nõu valmis. Käisin õhtu pool witsu metsast otsimas. Õhtul witsutasin nõu ära.

 

11 Dets Laupäew

Pehme ilm. Tapsime siga. Eeri Jakob ja Metsa Jaan olid abiks. Pärast viisin Toa Tõnu küna ära. Raiusin sea katki ja wiisin aita.

 

12 Dets Pühapäew

Pehme ilm külmetand. Käisime Kaasiksaarel naine ja lapsed ja Helmi. Käisime noore hobuse ja reega. Tee oli üsna lumine aga heinamaa oli pehme

 

Advertisements