Neljapäew 1. weebruar 1945

Ilm külm tuulne sadas lund. Läksime kella 5 ära Kärusse Treiali Jakob ja Lepatuka Robert. Läksime Jakobile abiks puid wedama wedas oma hobusega sõja wäele puid ja sai siis ühe nädala kodusse. Jõutsime kell 9 aeg Käru mõisa kus pidid teised ka olema aga ei teatud arwati metskonnas et on Kullima külas. Läksime senna ei olnd ka seal. Sõitsime metsavahi juure “Maidemale” seal pidasime lõunat. Teised olid metsa läinud läksime järgi ja panime koormad peale. Jõutsime widewikus Kärusse. Ööd olime Paul Kallda juures Lauri wäljal.

 

Reede 2. weebruar 1945

Sadas lume lörtsi ja wihma tuul lõunas, sadas lõunani õhtu pool tuul keeras põhja poole ja läks külmaks. Käisime Käsper Weljo pool olime seal 3 tundi siis jäi sadu üle ja panime metsas koormad peale ja jõutsime õhtuks aegsasti Käru jaama. Ööd olime seal samas kus eelmine öö. Teiste wedajatega üldse kokku ei saanud, sest läksime otse teed metsa ja nemad olid warem läinud.

 

Laupäev 3. weebruar 1945

Tahe ilm lõunani, õhtu pool hakkas lund sadama ja õhtul päris sula. Käisime metsas tõime koormad Käru jaama ja kell 4 ja 5 aegu hakkasime koju sõitma. Läksime hommikul warem metsa jäle otse otse teed üle heinamaa Sirtsu sillalt alla käisime Weljo juures soojas ja teised oliwad jälle warem metsast wälja sõit koormatega. Jõutsime õhtul kell 9-10 aeg koju. Lörtsis laia lund.

 

Pühapäew 4. weebruar 1945

Külm ilm tuulne wähe tuiskas ajas teepeal jäljed täis. Käisin Pütimäel ja Koguduse majas, seal pold midagi see kord teha. Läksin Ehalasse posti asjus ja käisin Mäeotsa talus seal oli palwe tund, lõppes ja sain nendega hobusega koju poole. Käisin Karjala küla woliniku pool, see oli kottu ära ja sain Nurgalt kätte ja sain temale oma külwi kawa üles anda. Suuresöödi Wolli oli hobusega seal ja tulime tema hobusega koju.

 

Esmaspäew 5. weebruar 1945

Külm ilm. Käisin Karjalas hobusega, wiisin koolipoisi Eino edasi. Tõin heina maalt kaks koormad regi hagu koju.

 

Teisipäew 6. weebruar 1945

Ilm külm tahe ei sadanud lund. Käisin Kuimetsa weskil leiwa jahu tegemas. Sain öösel jahvatada.

 

Kesknädal 7. weebruar 1945

Tahe külm ilm. Tulin kell 4 weskilt koju puhkasin kella 8ni. Panin koorma pealt ära ja tegin palgi weo pakku. Õhtu pool käisin Sööaugu Lembituga koguduse majas, antsin temale ristimis tunnistust wälja

 

Neljapäew 8. weebruar 1945

Ilm pehmem sadas lund. Olin kodus toas parandasin jalanõusid omale

 

Reede 9. weebruar 1945

Sula pehme ilm. Käisime metsas Selgimäe wahtkonnas Aaviksaare krundi wastas. Tõime (10 p.) palke wälja Waka karjamaale. Tegi märjaks.

 

Laupäew 10. weebruar 1945

Pehme sula ilm tahe. Käisin palke wedamas Selgimäe wahtkonnas Waka karjamaale 10 palki.

 

Pühapäew 11. weebruar 1945

Pehme ilm. Käisin koguduse majas, oli juhatuse koosolek.

 

Esmaspäew 12. weebruar 1945

Selge ilm. Käisin Pikanõmmel siga aitamas tappa. Õhtu poolik tõin karjamaalt ahju kütte puid koju.

 

Teisipäew 13. weebruar 1945

Pehme ilm. Käisin riigi metsas palke wedamas Selgimäe wahtkonnas

 

Kesknädal 14. weebruar 1945

Pehme ilm. Käisin riigi weos. Wiisime haava pakke Käru raudteejaama. Kolm pakku oli peal 22 m pikad ja jämedus 38 35 ja 32 cm

 

Neljapäew 15. weebruar 1945

Pehme ilm wedasin puid riigi metsast wälja Waka karjamaale

 

Reede 16. weebruar 1945

Ilm külmem külmetas. Käisin metsa weos ja  õhtu pool tõin heinu koju. Käisin õhtul Treialil waatamas kas saab hobust rautada ja sain Jakobilt raud ja naelu.

 

Laupäew 17. weebruar 1945

Ilm külm wagane. Käisime raudu parandamas Treialil ja lõin raua alla hobusele. Õhtu pool käisin koguduse majas asjaajamisel

 

Pühapäew 18. weebruar 1945

Külm tahe ilm. Käisin Saarel Palm Mardi matusel, wiisime Wahastu surnuaeda.

 

Esmaspäew 19. weebruar 1945

Ilm wähe pehmem sadas lund. Käisin wedamas riigi metsast tõin 4 teho wälja ja õhtul käisin hobusega Saarel tõime toidu nõud ära.

 

Teisipäew 20. weebruar 1945

Ilm külm õhtu pool pehme. Käisin wedamas riigi metsas. Tõin üle normi wälja

 

Kesknädal 21. weebruar 1945

Ilm külm päewal sulatas. Käisin riigi metsas wedasime wihu  materjali puid wälja 4 thm.

 

Neljapäew 22. weebruar 1945

Pehme ilm wedasime palke metsast wälja wisu materjal sai otsa. Olin palgi kelguga tõin 16 palki 3 thm wälja.

 

Reede 23. weebruar 1945

Ilm pehme olin kodus. Tegin koguduse aruannet. Õhtul käisin Treialil Jakobi pool.

 

Laupäew 24. weebruar 1945

Ilm pehme päewal sulatas. Käisin Koguduse majas töötamas. Oli kantselei päew

 

Pühapäew 25. weebruar 1945

Pehme ilm. Käisin Koguduse majas. Oli nõukogu koosolek.

 

Esmaspäew 26. weebruar 1945

Külm päewal sulatas. Käisin riigi metsas wedasin palke wälja 15 palki. Õhtul tõin Ruutult heina korwi.

 

Teisipäew 27. weebruar 1945

Pehme ilm wähe tuult. Käisin tõin heinu heina maalt. Ülo oli koolist kodus aitas tuua tõime 4 korwi täit.

 

Kesknädal 28. weebruar 1945

Ilm pehme, õhtu pool täiesti sula. Tõin heinu heinamaalt 4 korwi täit. Teed kõrged lööb sisse sulaga ja koorma küljeli. Tõstsin enda pihad haigeks. Wiisin õhtul korwi ära.

 

 

Advertisements