Neljapäew 1. märts 1945

Ilm pehme hakkas sadama ja õhtu pool sadas tugevasti wihma. Tõin üksi korwi heinu ja hagu koju.

 

Reede 2. märts 1945

Ilm selge tahe wähe wilu. Käisin Kaius wiisin normi heinu 80 klg pooled põllu heinad ja pooled metsa hein. Sain 8 kop kilo 6 rubla ja 40 kopik. Käisin walla täitevkomitees sund kindlustus maksu maksmas maksin poole ära 40 rubla ja 5 kopik. Sain toidu nõude ostu luba 1 kulbi ja kaks teeklaasi. Kulp maksis 20 rubla ja tee klaasid 1 rubla tükk. Tulin Kuimetsa kaudu tagasi käisin Brenneris ja Kruusimäel õde waatamas, tema oli raskest haige külmetuse tagajärjel, ema oli seal abiks.

 

Laupäew 3. märts 1945

Ilm külm ja tuiskas sajab lund. Posti weo kord naine läks posti weosse wana hobusega. Õde käis tõi hommikul postiagentuurist ära. Olin ise kodus. Käisin päewal Kalmus Koguduse majas tööl saatsin kirjasi ära. Ilm üsna külm tuul põhjast. Sain Kalmust hobusega koju Selter Anton tuli Roondilt hobusega.

 

Pühapäew 4. märts 1945

Selge külm ilm päiksepaistne. Käisime naisega Kaasiksaarel Wissuweres

 

Esmaspäew 5. märts 1945

Külm ilm saesin ja lõhkusin õues puid

 

Teisipäew 6. märts 1945

Külm ilm. Olin kodus lõhkusin puid ja korraldasin kodus

 

Kesknädal 7. märts 1945

Külm ilm. Käisin heinamaal. Saesime naisega suure kuuse maha ja tegin oksad haoks ja tõime õhtul koorma hagu ja korwi täie heinu koju. Ajasime heinad küüni

 

Neljapäew 8. märts 1945

Selge külm ilm. Käisin siiski heinamaal lõhkusin puud katki ja raiusin kase hagu maha ja tõin õhtul hobusega koju.

 

Reede 9. märts 1945

Ilm külm 28 c. Käisin Paides wiisin natuke puid (1/4 3t) turule. Sain 250 rubla koormast. Läksin maandteed mööda ja tagasi tulin Lõõla kaudu. Tee oli hommikul wäga raske külma tõttu. Käisin wana hobusega.

 

Laupäew 10. märts 1945

Ilm külm hakkas sadama ja tuiskas päew läbi. Käisin koguduse majas. Oli asja ajamise päew.

 

Pühapäew 11. märts 1945

Külm ilm olin kodus. Õhtul käisime Treialil Jakob oli kodus.

 

Esmaspäew 12. märts 1945

Ilm pehmem, ligi 0 graad. Käisin riigi puid wedamas Nõiametsa metsast teeäärde wälja. Tõin 5 rmtrid wälja. Panin puukoorma kottu peale Paide turule minekuks.

 

Teisipäew 13. märts 1945

Ilm pehme päewal täiesti sula, wiisin puid Paide, kuuse kuiwad puud 75 cm pikad natuke üle 1 ruumi peal sain 350 rubla. Turu maks 15 rubla. Ostsin ühe mehe käest hobuse naelu 36 naela pakis ja maksis 20 rubla. Ostsin kaks pakki.

 

Kesknädal 14. märts 1945

Selge sula ilm. Käisime Roondi metsas walla koolimaja puid tegemas. Oli teha 2 ruumimeetrid iga ühel.

 

Neljapäew 15. märts 1945

Selge ilm pehme sula. Käisin tõin puid riigi metsast Nõiametsast wälja ja panin turu puu koorma peale.

 

Reede 16. märts 1945

Ilm läks öösel külmaks ja sadas lund walju tuulega, päewal jäi üle ja sulatas. Käisin Paide turul wiisin kuiwi kase puid 1/3 sülda peal 50 cm pikad. Sain 330 koormast. Ostsin ühe käest hobuse naelu 40 tükki=20 rubla ja turult sendimeetri mõõdu rihma =30 rubla. Koju tulles tulin Kaasiksaarelt läbi.

 

Laupäew 17. märts 1945

Külm tuulne ja pilweline ilm. Tõime poisiga Üloga heinu ja hagu heinamaalt kaks woori kahe hobusega (teisega heinu ja teisega hagu). Õhtul käisin Treialil Jakob oli jälle kodus käisin temaga jutlemas.

 

Pühapäew 18. märts 1945

Külm ilm. Tõime heinu heinamaalt wiimased ära ja panin heinad puntrasse normi jaoks 80 klg

 

Esmaspäew 19. märts 1945

Külm ilm päewal selge ja sulatas. Wedasin Nõiametsast riigi paberi puid wälja (kuiwad). Õhtul panin turu koorma peale karjamaalt kuuse puid 1 1/2 rmtr 75 cm pikad.

 

Teisipäew 20. märts 1945

Külmetanud päewal pilwes sulatas wähe. Käisin Paides turul sain puude eest 375 rubla. Tõin pliidi plate antsin koorma (1 rm) kase puid lühikseid. Ostsin ise Kaasiksaare Oskari käest-maksis 400 rubla.

 

Kesknädal 21. märts 1945

Ilm pilwes sadas wihma päew läbi. Olin kodus wõtsin wasika nahal karwa ära ja panin parki paju koortega.

 

Neljapäew 22. märts 1945

Selge külmetand, päewal päiksepaistne sula. Käisin wiisin normi  heinad Kaiu ja Kaiust wilja Raplasse 311 klg. Ilm külm tuulne.

 

Reede 23. märts 1945

Selge, päewal sula. Käisin heinamaal raijusin kaske maha ja tõin wana hobusega koju kaks woori.

 

Laupäew 24. märts 1945

Selge ja sula soe ilm hommikul külmetanud. Tõin heinamaalt koorma kase hagu koju. Käisin koguduse majas koosolekul. Õhtul olin kodus.

 

Pühapäew 25. märts 1945

Päike paistne sula ilm. Käisin päewal treialil Jakob oli Kärust kodus. Oli külapääle läinud aega wiitma. Käisin õhtul Mustsaarel wana hobusega ja Suuresöödil  liha normi asjus. Suuresöödi Woldemar lubas teisipäew Raplasse minna ja ka minu normi osa ära täita, tema wiib sea. Tulin Mustsaare kaudu koju.

 

Esmaspäew 26. märts 1945

Wilu tuul udune õhtupoolik selge ja lumi sulab. Käisime Üloga Juurus herneid puhastamas. Käisin Juuru õpetaja pool koguduste registreerimise asjus rääkimas. Saime päewa loojaks koju. Panin Paide minekuks koormad puid peale kahe hobusele.

 

Teisipäew 27. märts 1945

Selge ilm öösel kuuwalge ja külmetand, päewal sula teed tükati paljad. Käisime Üloga Paides olid weiksed koormad peal. Teise koorma eest sain lupja 300 klg.Ühis kauplus Jwast, olid kuuse puud, teise koorma eest sain 275 rbl.

 

Kesknädal 28. märts 1945

Sadas wihma. Käisin Sõõrul jahvatasin linnased ( 1puud) ära. Õhtu pool wedasin kruusa Selgi mäelt 3 koormat.

 

Neljapäew 29. märts 1945

Ilm udune niiske soe. Wdasin kruusa 5 koormat ja tõin 3 koormat kiwe koja trepi jäoks walmis.

 

Reede 30. märts 1945

Päikse paistne ilm. Läksin hobusega Pikanõmmele kõik kohad wett täis. Tulime Pütimäelt läbi ja käisime koguduse majas pidasime juhatuse koosoleku Koguduse registreerimise  koosoleku  kokku kutsumise kohta. Tegime kuulutused walmis ja panime poe juure wälja.

 

Laupäew 31. märts 1945

Ilm päiksepaistne. Olin kodus tegin kutseid ja saatsin ära, õhtu pool käisime Mustsaarel.

 

 

Advertisements