Pühapäew 1. aprill 1945                                              1. Lihawõtte p.

Ilm udune niiske. Käisin Treialil Jakob oli kodus. Olin õhtuni seal pidasime püha

 

Esmaspäew 2. aprill 1945

Pilwes udune. Käisime hobusega-reega Kuimetsas Brenner´i juures ja tõin kruubid weskist ära. Maandtee puha paljas

 

Teisipäew 3. aprill 1945

Sajab lörtsi märga lund. Olin kodus prandasin kooli laste saapaid. Õhtu poolik käisin wedasin riigimetsast riigi palke wälja tee äärde lao platsi oma toa takka metsast.

 

Kesknädal 4. aprill 1945

Ilm tahe päiksepaistne soe sula. Wedasin palke ja puid riigi metsast wälja sain weetud. Tõin karja maalt kuiwi kuuse puid ja hagu koju.

 

Neljapäew 5. aprill 1945

Tahe päiksepaistne tuulne ilm. Tegin õues hagu ja puid walmis.

 

Reede 6. aprill 1945

Külm tuulne ilm, päiksepaistne. Tegin õues puid ja teritasin teibaid.

 

Laupäew 7. aprill 1945

Külm tuulne ilm homm. külmetand päeval päiksepaistne külm tuul. Tegin hom. hagu Põlliku tee ääres 15 kubu. Päewal käisin kogudus majas. Olid registreerimis planketid teha. Tulin Pütimäelt läbi. Sain kiriku kalendrid. Käisin Ruut Alberti pool sees.

 

Pühapäew 8. aprill 1945

Tahe pilwes õhtu pool päikse paistne. Käisin koguduse majas koosolekul. Oli registreerimis koosolek. Käisin Määrisool.

 

Esmaspäew 9. aprill 1945

Külmetand päewal päiksepaistne. Saatsin Konsistooriumile kog. registreerimis avaldused ära. Tegin hagu toa taga karjamaal Põlliku tee ääres 25 kubu õhtu poolik kraavi ääres 30 k.

 

Teispäew 10. aprill 1945

Külmetand päewal selge ja wali tuul põhja p. Tegin hagu toa taga 42 kubu ja raiusin leppi maha. Külm tuul

 

Kesknädal 11. aprill 1945

Külm maa tahe päewal päiksepaistne, wilu tuul. tegi hagu 58 kubu. Sain õhtul käsu arsti ära wiimiseks.

 

Neljapäew 12. aprill 1945

Külm ilm sadas lund lõunani. Seatsin wankri korda. Käisin koolimajas süstimas ja wiisin arsti Keavale ja kell 6 h. sain koju tee üsna paha pasine ja hommikul külmetand.

 

Reede 13. aprill 1945

Külmetand selge päewal sadas lume kübemeid. Käisin tõin haokoo witsu Aandi kraawi äärest. Arno Estra oli linnast maal käisid naise emaga meil. Tegin haokoo witsu  walmis. Käisin talgulisi kutsumas Mardimäel ka Kangrul.

 

Laupäew 14. aprill 1945

Külm ilm sadas paksu lund lõunani. Tegin witsad walmis ja saatsin Treialile õe Lindaga. Käisin koguduse majas oli kantselei päew. Õhtul käisin Treialil ajasin weikse ankrule witsa peale ja käisin Toal seal olid hao talgud käisin talgulisi kutsumas.

 

Pühapäew 15. aprill 1945

Selge ilm hom. wähe külmetand. Käisime Treiali talgul tegime 200 kubu hagu ja puid.

 

Esmaspäew 16.aprill 1945

Külmetand selge ilm. Käisin Palipere metsas walla puid tegemas ( 2 ruumi puid). Käisin jala Põlliku küla kaudu. Õhtu pool kui koju sain käisin Treialil tegin hobuste latrid korda.

 

Teisipäew 17. aprill 1945

Ilus päiksepaistne ilm, hom. külmetand. Käisime hommiku pool Treialil wiisin sälu ära. Wahetasime lehmaga. Tegin hagu taga karjamaal.

 

Kesknädal 18. aprill 1945

Tahe ilm hommikul külmetand päewal selge wagane. Saesin puid karjamaal Ülo aitas maha saeda päewal käisid kraawiääres kalal Waldoga. Tegin oksad haoks ja saesin puud katki wibu saega, poisid põletasid oksad ära.

 

Neljapäew 19. aprill 1945

Hommikul külmetand päewal tahe päiksepaistne. Lõhkusin puud ära ja ladusin lõunaks kolm ruumi üles, õhtu pool saesin jälle puid katki.

 

Reede 20. aprill 1945

Ilm pilwes sadas wihma. Udutas päew läbi. Lõhkusin puud sülda 3 ruumimeetrit ja ladusin haod pinusse -22 kubu + 18 kubu ja 25 kubu. Raiusin uusi hagu maha Lepatuka wärawas.

 

Laupäew 21 aprill 1945

Ilm pilwes sadas wihma. Õhtu pool tahe. Raiusin hommikul hagu maha. Päewal käisin Kalmus. Tulin tagasi tulle Ruutult läbi.

Pühapäew 22. aprill 1945

 Ilm pilwes tahe. Käisime koolimajas pidi olema rõuge panemine aga ei tulnd arsti. Tulime tagasi. Käisin Ruutul Albert oli Tallinnast tagasi tulnd. Käisin Kangrul.

Esmaspäew 23. aprill 1945

Ilus päiksepaistne ilm wagane. Külisin ristiku seemet rukkisse wastu karjamaad uue maa peale. Õhtu pool korraldasin aitas ja reheall. Parandasi poisi saapaid (Ülo). Lehm Õie tuli õhtul lüpsma. Ema käis Kuimetsas wiis õe Linda Adele ja Marta poole õmblema. Waldo käis ka.

Teisipäew 24. aprill 1945

Sadas wihma (tibistas). Olin kodus parandasin hobuse riistu. Õhtul käisin Põllikus Oraval ristiku seemne puhastuse asja kuulamas.

Kesknädal 25.aprill 1945

Ilm tahe õhtu pool läks pilwe. Parandasin jalawarju (pastlaid). Wedasin teibaid õuest Põlliku tee äärde ja tõin hagu koju õue. Tegin luudasi  ja korwi toas, sadas wihma. Treiali Salme käis  meil omale kapsa maa künni asjus.

Neljapäew 26 aprill 1945

Ilus soe tahe päiksepaistne. Tegin hommikul kaks korwi walmis. Käisin lõunawahel Treialil kapsa maad kündmas. Õhtupool rautasin hobused kodus ära.

Reede 27. aprill 1945

Ilus päiksepaistne tahe ilm. Lõin hommikul aia teibad püsti lõunawahel wedrutasin sööti wastu Põlliku teed. Õhtu pool kündsin sööti.

Laupäew 28.aprill 1945

Selge ilus ilm. Käisin Saarel siga tapmas. Lõuna wahel kündsin natukene. Käisin Kalmus. Õhtu eel kündsin sööti.

Pühapäew 29. aprill 1945

Ilus soe selge ilm. Küntsin söödi ära. Lõunawahel käisin Treiali Salmel kündsin sööti. Käisin oma noore hobusega. Õhtu pool käisin koolimajas oli muusika harjutus. Käisin Wakal mängisime pille.

Esmaspäew 30. aprill 1945

Tahe kuiw selge ilm. Libistasin enne keskhommikut söödi künni ära ja lõuna wahel tegin hagu karjamaal 20 kubu naine libistas mullist kartulimaad. Käisin Treialil sööti kündmas sain söödi küntud ja toa otsast põldu ka veel.

Advertisements