Esmaspäew 1. jaanuar 1945

Lumi maas ilm pilwes. Käisin Taga- Põlliku külas majapidamisi loendamas Treiali, Kopli, Uuetoal, Lepikul. Tagasi tulles käisin Keskülas sees.

 

Teisipäew 2. jaanuar 1945

Pehme ilm pilwes. Käisin Taga-Põllikus loendamas. Sain õhtuks läbi.

 

Kesknädal 3. jaanuar 1945

Ilm läks sulale. Tõin heinu heinamaalt kuhjast, käisin poisiga seltsis. Tõime ühe korwi täie ära märgi heinu kuhja pealt. Õhtu pool käisin Heinsemäe Ruudi pool wiisin talle tubakat ja tõin oma 5 tollised naelad ära. Tõin õhtul Ruutult heina weo korwi.

 

Neljapäew 4. jaanuar 1945

Sadas wihma. Tõin heinu heinamaalt kahe hobusega kaks woori. Saime kuhja ära. Ülo oli teise hobusega.

 

Reede 5.detsember 1945

Ilm sula, sadas lume lörtsi. Käisin Määrisoo küla loendamas. Käisin Mardimäel, Sööaugul, Aaviksaarel, Wakal, Palmil (Kuusikul) ja Keldrimäel.

 

Laupäew 6. detsember 1945

Külmetand tahe ilm. Käisin loendamas Lepatuka, Uuetoal, Sõõrul, Nurgal, Lepikul Määrisool ja Kangrul.

 

Pühapäew 7. detsember 1945

Tahe ilm. Käisin loendamas Wakal (Warjula). Adamsonil, Karjalas ja Ruutul (Waalikõrwes)

 

Esmaspäew 8. detsember 1945

Külmetanud tahe ilm. Tõin kaks korda regi hagu heinamaalt.

 

Teisipäew 9. detsember 1945

Tahe ilm. Käisin Kaius. Wiisin loendus kirjad ära. Keldrimäe Erich käis ka minuga seltsis wallamajas.

 

Kesknädal 10. detsember 1945

Olin kodus seatsin Tallinna minekuks lasksin sõiduluba postimehel ära tuua.

 

Neljapäew 11. jaanuar 1945

Tahe pehme ilm. Hakkasin kell 2 linna sõitma sain kell 7 Kolusse ja kella 17neks Tallinna Punane tn 10. Olime seal öömajal, õhtul läksime Meisalu Eduardiga Uus-Kalamaja 17. Olime ööd tema õe Salme pool. Eedi käis minuga ühes Tallinnas. Käisime noore hobusega (Miiraga)

 

Reede 12. jaanuar 1945

Ilm pehme udune. Tulin Punane t. 10 tagasi ja läksime Kangru Mardiga turule tema hobusega. Käisin tõin petrooli Kunderi tän 49-5. Wõtsin kelgu Otsmanni käest ja tõime Meisaluga ära. Saime kell 23 Roomanni poole. Olime ööd seal.

 

Laupäew 13. jaanuar 1945

Sula ilm sadas niiskust ja lund. Käisin wiisin kelgu ära ja tõin turult wee ämbri maksis 100 rubla. Wõi maksis 200 sea liha 100 looma liha 25-30. Wastawalt olid hinnad endise Eesti sendiga 1 eesti sent-1vene rubla. Sõitsime kell 14 Tallinnast wälja.

 

Pühapäew 14. jaanuar 1945

Ilm pehme tuul õhtust. Jõutsime kell 4 koju, puhkasin kella 8ni. Olin kodus korraldasin kodus.

 

Esmaspäew 15. jaanuar 1945

Selge pehme ilm. Käisin aitasin Treialil Jakobil siga tappa. Jakobil oli mobilisatsiooni käsk, hakkas selle wastu seadma. Käisin õhtul petrooli nõud Jakobi käest saamas.

 

Teisipäev 16. jaanuar 1945

Selge päiksepaistne ilm. Käisime Kaius loendus kirjadele alla kirjutamas. Anti poest igaühele normi kaupa 1 t seepi 1 pesu pulber 1 toos tikke ja 400gr soola, isikule. Petrooli ei saand. Tulin Kuimetsa kaudu tagasi õhtul hakkas tuiskama. Kangru Mart käis õhtul meil wiis oma pensiini ja õli ära. Üks linnaline jäi meile öömajale tuli linnast ja läks Wõhma, tütarlaps.

 

Kesknädal 17. jaanuar 1945

Ilm möllas tuisata olin kodus tegin hobuse talli aia wärawat. Ema käis Kuimetsas wiis weskisse puid.

 

Neljapäew 18. jaanuar 1945

Sadas lund. Käisin wiisin lapsed kooli ja tõin kottu koplist heinu natuke hobustele tegin hobuse sõime puid. Käisid lapsi kooli majas süstimas.

 

Reede 19. jaanuar 1945

Ilm külm ja tuisune. Olin kodus tegin hobuse sõime. Naine käis Lelles lõngade järgis wana hobusega. Sain kutse Tallinna Rataskaevu 5 sõjaväe rahwa…. ilmumiseks 24 jan kell 14

 

Laupäew 20. jaanuar 1945

Olin kodus parandasin Eino saapaid ja tegin naisele ja emale pastlad walmis.

 

Pühapäew 21. jaanuar 1945

Käisin hommiku wara Taga-Põllikus Uuewäljal wiisin kutse Kaiu minekuks sõjakahjude asjus. Läksin ka Kaiu. Ilm tuisune ja külm. Sain Kaius uue kutse ilmuda Nõmme Ida tän. 3 22. s. on esmaspäew. Tulin Kuimetsa kaudu koju. Wiisin Robami ….. ja Harlambile ja Kõrgemäe Augustile ka kutsed Nõmmele minemiseks.

 

Esmaspäew 22. jaanuar 1945

Külm ilm teed tuisand. Läksin hommikuks hobusega Kõrgemäele ja sealt nende hobusega Lelle jaama kell 7 aeg. Liine tuli tooma. Saime õigeks ajaks kohale kell 12ks ja saime piletid kätte. Jõutsime kell 5 Nõmmele Ida tänaw 3. Saime kell 1/2 12 wabaks. Olime ööd Pärnu tän. 209

 

Teisipäew 23. jaanuar 1945

Külm tuulne tuiskas ja sadas lund. Läksime rongiga Tallinna. Käisin turul nägin Treiali Jakobid läksid kamandrus lund ajama. Kõrgemäe August sõitis linnast wälja autoga. Käisin Kappeli tänaval. Tõin Nõmmelt oma kraami ära ja jäin Kappeli tän. 5-8 öömajale. Õhtul käisin Jakobit ka waatamas Lai tän. 5

 

Kesknädal 24. jaanuar 1945

Külm ilm lund ei sadand. Käisin turuplatsil ringi ja käisin komisarjaadis ees Rataskaewu 5 lasti koju tagasi. Jäin ööd weel linna ei saanud wälja sõita. Käisin weike jaamas sõitusi kuulamas millal wälja sõidavad. Käisin Wiljandi tän 20-6 Laupa pool.

 

Neljapäew 25. jaanuar 1945

Külm ilm wagane selge. Käisin turul müüsin oma juure pandud toidu wõi ja liha tüki ära. Ostsin ühed täied tallad (190 rubla) ja muud kribu krabu, peegli 25 rubla ja söögi soodat kakssada grammi 10 rubla. Õhtul sõitsin Tallinnast weiksest jaamast wälja kell 19 aeg õhtul. Sõitsime Saade Augustiga ühes olime looma wagunis rahwast oli wagun täis. Oli üsna soe jõutsime kell 11 Lelle jaama.

 

Reede 26. jaanuar 1945

Kõva külm 18-20 c tuiskas. Jõutsime kella 4 koju Määrisoo perenaine oli meil vastus (Robamitele)  ja wõttis pakid oma peale ise jooksime järgi oli hirmus külm sain kätest külmetada ja jäin haigeks palawik ja köha.

 

Laupäew 27. jaanuar 1945

Ilm külm ja sadas tuiskas. Olin haige ja parandasin laste saapaid kodus

 

Pühapäew 28 jaanuar 1945

Ilm külm tuul wali ja tuiskas sadas lund. Käisin haigest peast Kaius. Kutse oli tulla sõja kahjude plankettide järgi ja anti selleks juhiseid. Tulin tagasi tulles Kõrestikust läbi. Saadeti Erich Merilale komisjoni ilmumise kutse wiisin kätte. Tulin Mustsaare kaudu koju oli juba pime.

 

Esmaspäew 29. jaanuar 1945

Tuiskas sadas lund ilm wähe pehmem. Käisin Ruut Alberti pool sõjakahjude asjus ja wiisin külawanemale käskkirja kätte. Tulin koju olin haiglane. Naine käis Kuimetsas wiis tera kotid weskile jahwatada aga ei jahwatand mölder oli kottu ära.

 

Teisipäew 30. jaanuar 1945

Ilm sadune külm, Tõin hagu ühe woori heinamaalt. Olen haige kõwa köha ja nohu. Õhtul käisid Sööaugu Waka ja Kuusiku meil üles andmas sõja kahjusi.

 

Kesknädal 31. jaanuar 1945

Sads lund olin kodus tõime heinu koplist ja seatsin Kärusse minekuks heinu peale. Õhtul käis Ruut meil sõja kahjude asjus.

Advertisements