Reede 1. detsember 1944

Külmetand tahe ilm. Käisin Sõõrul aitasin siga tappa. Õhtupool raiusin karjamaal leppi maha. Õhtul tegin ukse tahwlid walmis.

 

Laupäew 2. detsember 1944

Sadas öösel lume härma maha. Käisin raiusin leppi maha. Hööweldasin ukse puhtaks. Tõin reega linad põllult ära rehealla. Õhtu poolik lõin toa wiilu kinni. Õhtul hakkas lund sadama lõuna tuulega. Õhtul käisin Wakal, mängisime pillisi.

 

Pühapäew 3. detsember 1944

Ilm pehme. Öösel tuiskas lund oli wiilust sisse tuisanud ajasin aha. Käisin Heinsamäel agentuuris ja Kalmus koguduse asju ajamas. Tulles tulin Karjalas ja Ruutult läbi käisin loterii piletesi müümas. Õhtul käisin Treialil liha normi wiimise asjus läbi rääkimas.

 

Esmaspäew 4. detsember 1944

Lumi maas, külmetas, sadas lume kübemeid. Rautasin noore hobuse esimesed jalad terawasse ja tagumistele lõin jää naelad. Käisin hobusega Treialil reega,-tegin ree jalad haljaks.

 

Teisipäew 5. detsember 1944

Külm ilm, sadas päewal niiskust ja lume lörtsi. Käisime Raplas wiisin liha normi. Wiisin kaks lammast (wana ja talle) wana lammas kaalus 47 klg. jäi normi katteks 45 klg, seega liha katteks 29 klg. ja 16 klg. jäi terewilja katteks. Talle wastu ei wõetud, oli weike (16klg) Tõin koju tagasi. Käisime regedega Kaiu kaudu. Treiali Jakob käis ka.

 

Kesknädal 6. detsember 1944

Ilm külm ja tahe. Käisin tõin noore hobusega heinamaalt kase hagu pikalt kaks korda ja õhtul tõin wana hobusega koplist küünist heinu rehe alla hobustele. Tulid mobilisatsiooni käsud meestele. Käisin Treialil wiisin käsukirja Jakobi kätte.

 

Neljapäew 7. detsember 1944

Külm tahe ilm pilwes. Käisin sepal Aidametsas hobuseid rautamas tegime wana hobusele uued rauad ja noorele panime tagumised terawaks. Sain widewikuks walmis. Õhtul seatsin weskiminekuks teri kotti walmis.

 

Reede 8. detsember 1944

Külm wali tuul hommikust. Käisin Kuimetsa weskil tegin leiwa ja looma jahu ühe weikse koorma (14 rasket kotti) Käisin reega.Tee Kuimetsas üsna paljas.

 

Laupäew 9. detsember 1944

Sadas niiskust ja külmetas maa peal ära. Käisin hommikul Määrisool ja Ruutul soola asjus. Käisin wiisin kaks meetrit puid Kuimetsa kaupmehele ja sain 60 klg. soola. Käisin kahe hobusega Üloga seltsis.

 

Pühapäew 10. detsember 1944

Niiske ilm. Olin kodus. Ema käis noore hobusega reega kirikus Selma ja õe Lindaga istusin nende peale ja käisin Karjalas ja Adamsonil. Müüsin Karjalasse 2 riigipiletid ära. Õhtul käisin Mustsaarel lõikasin Eeri juukseid.

 

Esmaspäew 11. detsember 1944

Ilm läks sulaks sadas niiskust õhtul hakkas wihma sadama. Olin kodus. Wdasin heinu heinamaalt koju kaks korwi koplist. Õhtul käisin Treialil Jakob oli Lelle weskile läinud. Käisin Mustsaarel tõin wasika raha ja köie ära.

 

Teisipäev 12. detsember 1944

Sadas wihma maa puha haljas. Tegin Ülo saapad korda. Õhtul käisin Treialil olin sääl. Treiali hobuse warss oli haige. Olin õel abiks, Jakob oli weskil.

 

Kesknädal 13. detsember 1944

Ilm udune pehme sula. Olin kodus parandasin Eino saapaid. Õhtul käisin Treialil Jakob tuli weskilt koju. Olid koorma Waka wankri peale pand ja ree tõid tühjalt koju.

 

Neljapäew 14. detsember 1944

Ilm tahe külmetas. Parandasin Eino saapaid sain õhtuks walmis. Seatsin Kohila komisjoni minekuks walmis.

 

Reede 15. detsember 1944

Kõwa külm selge ilm. Läksime Saare Juhaniga Kohilasse, hakkasime kell 6 Saarelt minema meie hobusega-wankrega. Saime õhtul widewikuks Kohila. Ruut Hansu juures Juurus pidasime lõunat.

 

Laupäew 16. detsember 1944

Udune külm ilm. Käisime komisjonis Kohila rahwamajas. Jäime ööd sisse. Anti 6 kuu tähtajaline paber.

 

Pühapäew 17. detsember 1944

Külm ilm udune pilwes. Hakkasime hommikul walges tulema Juurus pidasime lõunat ja widewikuks saime koju. Ruut Albert tuli ka meiega ühes oma hobusega.

 

Esmaspäew 18. detsember 1944

Külm ilm pilwes, õhtul läks selgeks. Käisime Üloga Lelles arsti juures-olid wistrikud peal. Tõin rohtu. Tõin Saare Juuli kangad Lellest ära. Kanga wärwimine 10 rubla meeter ja uhtumine 4 rubla meeter. Käisime noore hobuse ja wankriga.

 

Teisipäew 19.detsember 1944

Ilm külm udune. Olin kodus käisin Selter Antonil aitasin siga tappa. Õhtupool rajusin karjamaal kase hagu maha. Naine käis wiis normi wilja Kaiu poodi 10 klg nisu ja wõid normi katteks. Sai jahvatus luba kätte.

 

Kesknädal 20. detsember 1944

Tahe ilm raijusin leppi karjamaalt kaskede vahelt maha.

 

Neljapäew 21. detdember 1944

Külm tahe ilm. Tõin reega karjamaalt kase hagu koju. Käisin Ruutul tõin naela kasti ära ja Wakalt sea küna. Õhtul tõin kopli küünist heinu. Käisin Lepatukal poissi seatapu juurde abiks kutsumas.

 

Reede 22. detsember 1944

Kõwa külm üle 10 c. Tapsime siga Treiali Jakob ja Seltre Anton ja Lepatuka poiss olid abiks. Käisin wiisin Waka küna ära ja käisin reega Mustsaarel, tõin rukki kotid ära, heinamaa külmentand, käisin üle Aandi soo.

 

Laupäew 23. detsember 1944

Ilm külm päewal läks pehmeks ja sadas lund. Naine käis Lelles wankriga ja noore hobusega lastele rohtu toomas. Raiusin sea katki, siga kaalus 10 p, 15 n. Õhtu pool lõin talli luugi kinni. Käisin poe juures pidime Heinsemäele minema, naine tuli wastu ja tulime tagasi.

 

Pühapäew 24. detsember 1944

Ilm pilwes sula, lume kord maas. Käisin Pütimäel koguduse majas pro Wõsu oli kottu ära ja tulime ära ei saanud sisse. Jõulu laupäew käisime Treiali jõulupuul.

 

Esmaspäew 25. detsember 1944

Sula ilm maa paljas ilm tahe ja ilus. Olin kodus. Õhtu pool käisin Keldrimäel. Õhtul olime meil koos õed olid Kuimetsast meil.

 

Teisipäew 26.detsember 1944

Sadas wihma udus. Olime kodus. Õhtu poolik käisin Kangrul. Õed läksid ära Kuimetsa. Wõtsid minu wankri.

 

Kesknädal 27. detsember 1944

Udune ilm hakkas niiskust sadama. Käisin Seltri Antoni pool. Õhtul käisin koguduse majas. Antsime kortri välja Rudolf Suvile. Naine käis lastega Mustsaarel

 

Neljapäew 28. detsember 1944

Ilm sula. Käisin Kaius loenduse materjali wastu wõtmas. Tagasi tulles tulin Kuimetsast läbi tõin oma wankri ära. Käisime Adele kaarikuga.

 

Reede 29. detsember 1944

Külmetanud selge ilm. Käisin Pikanõmmel koguduse esimehe pool wana aasta õhtu üle aru pidamas. Käisime Esimehega Kõhil ja Mäeotsa ja Püti mäel. N.K.U mehed olid Wahastus

 

Laupäew 30. detsember 1944

Külmetanud selge õhtupool läks pilve ja hakkas lund-lörtsi sadama. Käisin hobusega heinamaal raiusin kaske maha ja tegin 10 kubu kase hagu ja tõin haod koju.

 

Pühapäew 31. detsember 1944

Sadas lund lume kord maas. Käisime Kaius külavanematel usaldusmeesteks- mina, Palm Leno ja Pohla Priidik. Käisin Kangru Mardiga kaasas. Oli normide asjus kõnekoosolek ja tehti kindlaks mittelaekunud normid kiires korras 5aks jaanuariks ära tuua ja külawanemad seda järel kontrollida.

Selle aasta lõpp. Hääd uut astat.

 

 

 

 

Advertisements