Pühapäew 1. oktoober 1944

Sadas öösi wihma päeval tahe ilus. Olin kodus tuulasin kaerad ära ja panin kotti. Õhtu pool käisin Leedil ja oma heinamaad waatamas-oli terwe alles

 

Esmaspäew 2.oktoober 1944

Pilwes õhtu poolik sadas udu vihma. Wõtsime kartulid. Kangru Aino oli ka wõtmas. Wõtsime punaseid seemne kartuleid. Õhtu eel hakkas päris sadama. Poiss Ülo käis tõihobuse Mustsaarelt ära.

 

Teisipäew 3 oktoober 1944

Sadas udu wihma. Peksime suve nisu rehe maha. Õhtu poolik tahe wõtsime kaks kasti kartulaid.

 

Kesknädal 4. oktoober 1944

Udune pilwes niiske ilm. Wõtsime oma perega kartulaid. Tuulasin nisu ära  ja korraldasin keldrid.

 

Neljapäew 5. oktoober 1944

Ilm tahe wilu tuul. Wõtsime kartulaid. Kangru Aino oli wõtmas. Mustsaare Helmi oli ka wõtmas. Saime walged kõik üles ja wõtsime õhtu pool paar kasti punaseid ka.

 

Reede 6.oktoober 1944

Tahe wilu ilm. Wõtsime kartulaid. Kangru Aino ja Mustsaare Helmi olid wõtmas. Saime üles.

 

Laupäew 7. oktoober 1944

Tahe ilm.Olin kodus korraldasin köögis.

 

Pühapäew 8. oktoober 1944

Tahe ilm. Käidin päewal Kalmus koosolekul  koguduse asjus.

 

Esmaspäew 9. oktoober 1944

Tahe tuulne ilm. Saatsime saksa raha Kaiu, oli käsk kõik ära anda. Olin kodus korraldasin rehe alust ja tõin ahju parandamiseks sawi ja kiwe walmis.

 

Teisipäew 10.oktoober 1944

Tahe kuiw ilm, kerge öö külm. Ema ja Ülo olid Kangrul wilja masinas wana hobusega. Linda oli Treialil. Mina puhastasin kodus ahju naine oli abiks.

 

Kesknädal 11. oktoober 1944

Wilu hommik selge tahe ilm. Käisin rattaga Kuimetsas Laastul wilja masinat kuulamas. Wedasime kaeru rehealla sisse 5 koormat. Käisin päewal koolimajas registreerimas.

 

Neljapäew 12. oktoober 1944

Öösel sadas niiskust. Päewal tahe ilm päikepaistne.Küntsin hommiku pool kartuli maad. Õhtu poolik vedasime nisu sisse 4 koormat.

 

Reede 13. oktoober 1944

Tahe pilwine ilm. Wedasime otrad sisse kolm kimpu. Küntsime kartuli maad. Naine käis tõi Mustsaarelt koli ja koti rukkid ära.

 

Laupäew 14. oktoober 1944

Pehme ilm. Päewal tahe päikepaistne. Küntsime kartuli maad. Õhtu poolik tuulasin rukkid prahist puhtaks.

 

Pühapäew 15. oktoober 1944

Pehme ilm. Päewal tahe selge. Olin kodus korraldasin köögis. Metsalu Arno käis oma naisega meil.

 

Esmaspäew 16. oktoober 1944

Pehme hommik päewal tahe. Küntsin sööti ja linamaad Uuetoa ja oma karjamaa nurgas. Parandasin wankrit ja panin weski koorma walmis Lelle minekuks.

 

Teisipäew 17. oktoober 1944

Pehme tahe ilm. Naine läks Lelle weskile. Küntsin kartuli maad.Sain küntud.

 

Kesknädal 18. oktoober 1944

Sadas wihma päewal tahe. Mõõtsin weike toa ja talli wäravate laudu walmis. Hommikul tassisime kapsad aiast uude tuppa.

 

Neljapäew 19. oktoober 1944

Sadas wihma päew läbi. Olin kodus korraldasin köögis ja tahusin wärawate põõna puid. Tõin linad ligust välja.

 

Reede 20.oktoober 1944

Pilwes niiske päewal läks tahedaks. Korraldasin kodus ja tegin saha aisad terweks ja uue kaika puu. Panin kopli küüni suu kinni. Käisin Wanaril wilja masindamise järgi kuulamas.

 

Laupäew 21. oktoober 1944

Tahe ilm päewal päikepaistne. Küntsin põldu Karjamõisa pool põllul wastu koplit ja keskist põldu korraga alt peale.

 

Pühapäew 22. oktoober 1944

Külm maas. Ema läks Üloga Kuimetsa Adelet vaatama. Saatsin Jakobile õli. Käisin kiriku juures ja Heinsamäel. Õhtul käisin Mustsaarel aega viitmas.

 

Esmaspäew 23. oktoober 1944

Pilwes niiske ilm. Kündsin kõrre maad Karjamõisa pool põllul. Õhtul tegin talli akna raamisi.

 

Teisipäew 24. oktoober 1944

Wilu tahe ilm. Kündsin kõrre maad. Õhtul tegin raamisi.

 

Kesknädal 25. oktoober 1944

Wilu tahe ilm. Käisin Treialil masinas. Ema käis ka. Lepatuka traktor oli peksmas läks õhtu hiljani. Sai pekstud.

 

Neljapäew 26. oktoober 1944

Wähe külma kord maas tahe ilm. Kündsin kõrt. Sain raamid walmis.

 

Reede 27. oktoober 1944

Külm ilm wõttis küntud maale kõwa korra peale. Kündsin kõrre maad. Sain küntud. Õhtul tegin ühe akna kasti walmis.

 

Laupäew 28. oktoober 1944

Maa külmetanud. Külm ilm, pilves tahe hommiku tuul. Tegin hommiku akna kastid walmis. Päewal tegin keldrilae peale.

 

Pühapäew 29. oktoober 1944

Wilu tuul ja külmetanud maa üsna kõwa. Panin tallile aknad ette kaks akent.

 

Esmaspäew 30. oktoober 1944

Külmetand selge ilm. Tegin talli wärawaid.

 

Teisipäew 31. oktoober 1944

Panin talli jalgukse ette. Külmetand. Õhtul hakkas niiskust sadama maa libe külmetand.

Advertisements