Reede 1.september 1944

Sadas vihma päeval tahe hea tuul. Tuulasin terad ära. Wedasin sõnnikut kesale ja küntsin õhtuks ühe tüki (umbes wakamaa) sisse. Wiisin mõne koorma sõnnikut teise tüki peale.

 

Laupäew 2. september 1944

Sadas tugewa tuulega wihma. Peksime rehte. Wedasin enne lõunat sõnnikut ja õhtu pool küntsin. Jäi muist kündmata maa on hirmus kõwa kuiwanud.

 

Pühapäew 3.september

Pilwes ilm hakkas sadama sadas päew läbi, õhtul jäi üle. Käisime naise-lastega kõik Kaasiksaarel wõõraks. Käisime noore hobusega.

 

Esmaspäev 4. september

Tahe ilm. Peksime rukki rehte. Enne lõunat küntsin kesa ära. Õhtu pool wedrutasin noore hobusega maandtee äärest kaks kesa tükki. Wana hobusega tõime wahepeal peent sõnnikut tükkide peale ja Ülo tõi köögist prahi ära. Wiisid õhtu eel linad Treiali auku likku.

 

Teisipäew 5.sept 1944

Pilwes tahe ilm päewal hakkas sadama sadas õhtuni. Wiisin rukki seemne põllule naine äestas wana hobusega üle ja mina külisin tee äärse tükile rukki maha. Ülo trullis teise tüki künni maha ja naine äestas siledaks. Õhtu pool olin toas parandasin ratta kummisi. Ülo käis rattaga weskit kuulamas.

 

Kesknädal 6.september 1944

Tahe pilwes. Õhtu pool tuli hooti wähe wihma. Käisin weskil Wahastus. Tõin Urbani juurest kahe akna raamid ära. Naised kitkusid linu ja tõid ära rõuku tee äärde. Wedrutasin rukkid sisse noore hobusega ja külisinteise tüki kesa peal maha ja naine ajas õhtuks sisse.

 

Neljapäew 7.september 1944

Tahe ilm. Peksime rukki rehe maha tuulasin rukkid ära. Naised ajasid Palmi pool Sööaugu tee ääres kaera kokku. Õhtu pool wõtsin landu küüni pealt alla ja tõin uude talli Ülo trullis wana hobusega rukki maa üle.

 

Reede 8.september 1944

Tahe pilves ilm tuli hooti wihma tibasi.Saagisin laudu katki ja teritasin höövli raudu ja peitlid. Õhtu pool hööweldasin akna kasti laudu. Maised panid otra kokku Sööaugu tee ääres 3 rõuku. Käisin aitasin peale sööki ühe rõugu walmis teha.

 

Laupäew 9.september 1944

Pilwes tahe. Õhtu pool udutas niiskust. Peksime rehte tuulasin ära. Tegin akna kasti laudu. Naised ajasid nisu kokku kolm rõuku.

 

Pühapäew 10.sept 1944

Päike paistne tuulne ilm. Käisime kirikus. Metsalu weike laps Aawo oli matta. Käisime õhtu pool naisega matusel.

 

Esmaspäew 11.september 1944

Ilus kuiw ilm naised niitsid nisu maha ja õhtu pool panid kokku. Mina tegin akna kasti walmis ja wärwisin ära.

 

Teisipäew 12. september 1944

Kuiw ilm niitsime kaera maha aitasin niita. Niitsime naisega kahekesi keskhommikuni. Käisin poes tõin akna klaasi 8 suurt ja 12 wäikest ruutu ja talli akendele 12 ruutu.

 

Kesknädal 13. september 1944

Kuiw tahe ilm. Peksime rukki rehte, panin akna klaasid ette ja rautasin aknad ära. Lõhkusin keldri lae ära.

 

Neljapäew 14. september 1944

Kuiw ilm I öö kplm. Tegin keldri seina walamise wormi. Naised panid kaerad kokku ja odra ka.

 

Reede 15. september 1944

Öökülm, päewal soe. Walasin seina ja panin uued talad sisse keldrile.

 

Laupäew 16. september 1944

Ilm kuiw. Naised  panid otra kokku. Hommikul peksime rukki rehe maha. (Wiimase) Panime ristikheina seemne rehe üles. Walasin õhtu pool keldri ukse kante ja parandasin wundamendi ära keldril ja tallil wäljaspool. Segu jäi  järgi teiseks päewaks.

 

Pühapäew 17. september 1944

Kuiw selge tuulne ilm. tegin wundamendi korda. Käisime kalal Aandi kraawil. Käisime Üloga saime ka paar kilo kala. Õhtul käisin Ehalas ja seppa juures seppa kuulamas. Sain neljapäewkas seppa.

 

Esmaspäew 18. september 1944

Ilus kuiw ilm. Korraldasin uues majas. Saesin akna kasti ja uste laudu katki.

 

Teisipäew 19.september 1944

Kuiw selge ilm. Peksime ristikheina seeme rehe maha. Naine käis Üloga seltsis tõid linad ligust wälja Treiali karjamaalt. Õhtu poolik käisid heinamaal. Tõid sao hagu koju. Tõid sammalt heinamaalt. Saesin toa põranda laudu parajaks. Õhtul käisin Ehalas. Oli wiimane post.

 

Kesknädal 20. september 1944

Ilus kuiw ilm.  Käisin hobusega Kuimetsas tõin naelu  Pruljagult ühe kasti katuse naelu. Sakslased põgenesid autodega.  Käisin õe Adele poolt läbi. Tõin Linda sealt koju. Adele tuli oma lastega ka meile tulid pohlale. Käisin õhtu pool Mardimäel linnaseid jahvatamas.

 

Neljapäew 21. september 1944

Ilus kuiw päiksepaistne ilm. Käisin sepal lasksin saha terawaks teha. Wene wäed juba Paide lähedal. Tõin urbani käest akna raamid ja lauad ära. Tuulasin ristikheina seemet. Käisin Saarel tapsime siga. Tulin koju tapsime wasika ära.

 

Reede 22. september 1944

Ilus kuiw ilm. Tapsime sea ära. Saare Juhan ja Treiali Jakob olid abiks. Panin kraami ka kõrwale. Õde Linda jäi lastega Mustsaarele ise olime kodus.

 

Laupäew 23. september 1944

Ilus kuiw ilm. Käisin Mustsaarel. Raiusin sea katki. Ema jäi soolama. Tulin koju parandasin jala warpi. Wene sõja wäed käiwad läbi.

 

Pühapäew 24. september 1944

Ilus ilm olin kodus parandasin jala warpi. Käisin Ehalas. Wiisin Urbanile  akna raami töö eest. Ühe kilo wõid ja liha.

 

Esmaspäew 25. september 1944

Kuiw tahe ilm. Olin kodus tegin lastele jala warpi. Wene autod kihutavad teed mööda ja põgenike woorid hakkasid kodu poole tagasi liikuma.

 

Teisipäew 26. september 1944

Ilm ilus õhtu pool läks pilwe ja hakkas sadama. Peksime kaera rehe maha. Õhtu pool tuulasin jäi pooleli. Põgenejad tulid öömajale kaks koormat lehmadega.

 

Kesknädal 27.september 1944

Ilm tahe. Tuulasin ja koristasin rehe alust. Wõtsime roosad kartulid üles kaks kasti.

 

Neljapäew 28. september 1944

Ilus ilm. Hakkasime kartuleid wõtma. Wõtsime walgeid 4 kasti.

 

Reede 29. september 1944

Ilm ilus päikepaistne. Wõtsime kartulid 4 kasti walgeid. Panime rohtaeda kuhja saime üles.

 

Laupäew 30. september 1944

Ilus ilm. Peksime kaera rehe maha ja panime nisu üles. Wõtsime kartulaid 4 kasti ja punaseid kartulaid 2 kasti ja panin kuhja kinni ja mulla harja peale.

 

 

 

 

 

Advertisements