Teisipäew 1.august 1944

Ilus kuiw ilm. niitsime heina heinamaal.

 

Kesknädal 2. august 1944

Kuiw põikne ilm. Naine Linda ja Ülo läksid wana hobusega heina niitma. Mina jäin koju muldasin kartulid raua puu läks katki sain 23 wagu mullatud. Käisin päewal heinamaal wõtsime loogu 14 saadu.

 

Neljapäew 3. august 1944

Ilus ilm kuiw. Niitsime wiimase heina heinamaal maha. Päewal wõtsime loogu üles. Saime loo üles tagant poolt 6 saadu. Õhtu poolik wõtsime tee äärest loogu 10 saadu.

 

Reede 4. august 1944

Ilm kuiw. Muldasin noore hobusega kartulaid. Peale keskhommikut läksime heinu kokku wedama ja tegime lõunaks kuhja ka walmis panime 22 saadu kuhja. Õhtu poolik wõtsime tee äärest loogu heinamaal. Tõin kaks saadu hobusega õhtul koju normiks wiia.

 

Laupäew 5. august 1944

Homikul pilwes tulid wihma tibad. Tõin Palm’ilt wankri  ja läksime heinamaale. Wedasin saod küüni 16 saadu. Tulin rattaga koju panin wana hobuse koorma ette ja läksin heinakoormaga Kaiu. Tulin Kuimetsa kaudu tagasi käisin Brenneril sees. Teised olid heina loo üles wõtt 8 saadu ja tulime seltsis koju.

 

Pühapäew 6. august 1944

Ilus ilm. Olin kodus seatsin ratast korda. Käisin Ehalas posti korra asja pärast. Waka Eedi oli Ehalas tulime seltsis koju tema oli puhkusel (sõja wäest). Õhtul käisime Eediga Luukrul radiot kuulamas.

 

Esmaspäew 7. august 1944

Tuulne tahe päiksepaistne ilm. Käisime heinamaal panime wiimased 6 saadu küüni ja 2 panin peale läksin Kaiu. Oli postiweo kord tõin posti. Naised ema ja õde olid Treialil niitmas.

 

Teisipäew 8. august 1944

Ilm ilus. Käisin Tönkis sõnnikut tõstmas Wanari Hansu eest. Tema hobusega. Tema ise oli Ibarul laua lõikuse juures töös.

 

Kesknädal 9.august 1944

Ilm ilus. Lõikasime Karjamõisas Palmil rukist Treiali masinaga mina lükkasin maha.

 

Neljapäew 10. august 1944

Ilus ilm päewal enne lõunat tuli hoog pikse wihma. Lõikasime rukist saime kella kolmeks peale lõunat walmis. Õhtu poolik panime naisega rukkid hakki 45 hakki. 

Reede 11. august 1944

Päikse paistne ilm. Käisime Treialil rukist niitmas, saime Treialil lõunaks maha. Õhtu poolik wõtsime Kopli Jaanil Põllikus rukki maha. Õhtul panime enda rukkid hakki 15 hakki.

Laupäew 12. august 1944

Päiksepaistne. Õhtu pool hakkas wihma sadama. Panin hommikul rukkid hakki saime kokku 78 veikest hakki. Rukis oli üsna rohtu täis ja maas: Jaanipäeva aegne sadu ja tuul lõid maha. Wedasime Üloga wana hobusega ehituse prahti kesale wastu karjamaad ja tõime kesalt kiwid ära uue maja põranda täiteks. Jäime laupäewa õhtule pesu päew.

 

Pühapäew 13 august 1944

Päike paistne sadas hooti pikse wihma. Tegin mesi puudele uusi raame juure. Päewal käisin Koguduse majas koosolekul. Käisin tõin Meisalu käest Kuusikult mesilaste mee wõtmiseks lõõtsa ja näokatted. Tulin Ehalast läbi. Käisin Urbani juures akna raami töid kauplemas. Tema lubas raamid walmis teha.

 

Esmaspäew 14. august 1944

Ilm pilwes sadas hooti pikse wihma. Naine käis Üloga Pide weskis tegi kruupe odradest. Olin kodus tegin mesilaste raamid korda. Urban käis meil wõttis akna aukude ja ruutude mõõtu. Ladusin lauad tallist ära.

 

Teisipäew 15. august 1944

Sadas hooti wihma. Mõõtsin ja puhastasin akna klaasid ära. Wiisin päewal  akna raamide tarwis lauad Urbani juurde. Õhtu pool puhastasin uue talli ära ja panime Üloga mesilasperedele (kahele) uusi raame juure. ühest puust wõtsime kaks raamitäit mett ka. Õhtul Heinsemäe Ruudi Murumägi käis maksis Omakaitse õppuste päewade eest päewaraha. Kolme päewa eest 10 mrk. ja 20 penni.

 

Kesknädal 16 august 1944

Tahe päiksepaistne ilm. Koristasin uut talli. Marta tuli Kuimetsast meile käisid emaga mustikal. Wiisin õhtupool Marta Kuimetsa ja tõin sealt koorma pae kiwe.

 

Neljapäew 17. august 1944

Tahe ilm pilvine. Tegin hobuse latre uude talli walmis ja panin puid peale akna raamide tarwis pidin Ehalasse Urbani juurde wiima aga läks wäga hiljaks.

 

Reede 18. august 1944

Tahe ilm. Öösel sadas hoo wihma. Wedasin sõnnikut kesale ristik heina maale ühe wakamaa osale. Õhtul käisn wiisin akna puud ära. Käisime Waldoga seltsis.

 

Laupäew 19. august 1944

Tahe kuiw ilm. Kündsin kesa ära.

 

Pühapäew 20. august 1944

Ilus ilm. Olin kodus parandasin jalanõusi. Kaasiksaare Juuli ja Oskar tulid meile. Käisime Oskariga Treialil Jakobi pool temal oli wähe kapa kalja. Õhtul käisime Suuresöödil, seal oli ka õlu.

 

Esmaspäew 21. august 1944

Kuiw ilm. Puhastasin pliidi lõõri ja korstna ära. Tahma ja tuha külisin kesa peale maha. Ülo wedas kiwe wana hobusega kesa pealt ära koju trepi täiteks. Tõime õhtul rukkid üles. Ema ja Linda olid Treialil lool.

 

Teisipäew 22.august

Sadas päewal hoog wihma ja müristas. Parandasin toa põranda ära, õhtu pool parandasin wana toa katust. Naine wedrutas kesa wastu karjamaad.

 

Kesknädal 23. august 1944

kuiw päiksepaistne ilm. Parandasin wana toa katuse lõunaks ära. Pois wedrutas kesa nurgeti üle wana hobusega. Ajasin õhtu poolik lauad toa pealt alla. Ema läks Kuimetsa Adele poole Hugo läheb homme komisjoni Tallinna.

 

Neljapäew 24. august 1944

Kuiw ilm. Koristaśin lauad ära uue toa sisse. Poiss wedrutas wana hobusega kesa ära. Seatsin keldri wäis seina walamise wormi paigale.

 

Reede 25. august 1944

Kuiw päiksepaistne ilm. Walasime Üloga keldri seina  ja põrandat. Jäi kaunis õhtuks lihvisin tulega (lambi walgel) Naine ajas ristikheina seeme kokku ja kesakaera.

 

Laupäew 26. august 1944

Kuiw ilm. Peksime esimese rukki rehe ära oli 8 hakki üleval. Tõime uue üles-sama palju. Tuulasin ära. Õhtupool käisin Põlliku- Lepikul sõnnikuweo ja künni talgul wana hobusega.

 

Pühapäew 27.august 1944

Ilus ilm olin kodus. Õmblesin kinga (sussi) pinsetid kinni. Õhtul käisin Ehalas Urbani pool wiisin talle täpsed akna raami mõõdud. Linda käis wana hobusega Kuimetsas wana ema wastas.

 

Esmaspäew 28. august 1944

Kuiw ilm. Peksime rukki rehe. Tõime uue üles (9 hakki) Tuulasin ära. Naised niitsid kaera kesa pealt. Käisie Üloga õhtupool Leinakasel rukki seemet puhastamas tuuli masinaga. Seal masindati rukkid lõppes ära jäime kaunis õhtuks.

 

Teisipäew 29. august 1944

Kuiw ilm. Parandasin õli nõu ära. Wedasin kesa kaerad rõuku (4 rõuku). Õhtupool käisin tõi õli ära. Käisime Einoga Ehalas Urbani pool. Naine oli Määrisoos masinas. Õhtu pool sadas hoog vihma. Käisin Põllikus rattaga wiimas Teiseperele ja Uuetoale käsku. Wõeti hobune ja riistu ja wanker sõjawäele.

 

Kesknädal 30. august 1944

Tahe ilm. Tegin hommikul wastu karjamaad rukkid maha. Naine oli Ruutul rukkid masindamas. Wedasime rukkid laudile.

 

Neljapäew 31. august 1944

Tahe udune. Peksime rukki rehe ära. Tõime wiimased põllult ära ja panime rehe üles sasid ja koorma rukkiwihke. Õhtu pool wedasin sõnnikut naised kitkusid linu. Tõime linad rehe-alla.

  

 

Advertisements