Laupäew 1. juuli 1944

Ilus palav ilm. Naine äestas kartulid maha. Tegime winskapid walmis ja roowisime katust. Hans lõi tee poolt katuse walmis. Muldasin kartulaid.

 

Pühapäew 2.juuli 1944

Ilus soe palaw ilm. Muldasin hommiku wara kartulid ära. Wiisime Üloga kesale aia poste. Käisin peale lõunat kalmus koosolekul.

 

Esmaspäew 3. juuli 1944

Palaw ilm. Roowisime katust lõuna pool küljest kesk osas. sain roowitud.

 

Teisipäew 4. juuli 1944

Ilus ilm-soe päiksepaistne. Olin haiglane palawik. Käisin Kaius Wallamajas Põhi (?) raamatut korraldamas. Wanari Hans lõi katust.

 

Kesknädal 5. juuli 1944

Ilm tahe ilus. Wanari Hans lõi katust lõi öö läbi tegi winskapi katuse walmis. Hans läks lõunal koju. Tegin ise katust edasi sain talli poolt winskapi külje kaetud. Sadas wihma ja müristas wähe.

 

Neljapäew 6. juuli 1944

Ilm tahe. Tegin katust. Naised niitsid koplit hobune oli Wanaril kündmas Tagawäljal.

 

Reede 7 juuli 1944

Tahe ilm tegin katust. Naised niitsid kuuri takka loigu maha.

 

Laupäew 8. juuli 1944

Tahe ilm, õhtul läks pilwe. Tegin katust ja wedasime õhtu eel heinu koplis kuuri.

 

Pühapäew 9. juuli 1944

Ilus ilm. Olin kodus. Õhtu pool käisin Põllikus Lepiku talgul.

 

Esmaspäew 10. juuli 1944

Ilus ilm. Tegin talli katust. Wanari wiis hobuse kesa künda. Treiali Jakob niitis timutid maha. Sadas wihma rängalt.

 

Teisipäew 11. juuli 1944

Ilm ilus. Muldasin noore hobusega kartulid. Wanari tõi hobuse ära muldasin õhtul wana hobusega kartulid. Tegin katust.

 

Kesknädal 12. juuli 1944

Palaw ilm. Lõpetasin hommikul katuse löömise. Wedasime kesale sõnnikut. Brenner Jakob aitas tõsta saime aegsasti wälja panime timutid muist kokku.

 

Neljapäew 13. juuli 1944

Palaw ilm küntsin kesa. Treiali Jakob tuli niitis ristikud muist maha naised panid teise põllu kõik kokku. Hakkas sadama ja niit jäi pooleli. Käisin õhtul rautasime noore hobuse tagumised jalad ära.

 

Reede 14. juuli 1944

Sadas wihma lõunani õhtu pool tahedam. Käisin tegin Treialil lae kruwid walmis ja rautasin kodus noore hobuse esimesed jalad ära. Seatsin ehituse juures lage tallile.

 

Laupäew 15. juuli 1944

Pilwes ilm läks päewal tahedaks õhtu poolik selge ilus. Panin talli põik tala peale ja kruwid läbi. Treiali Jakob käis niitis ristiku maha masinaga. Õhtu pool käisime Määrisoo heina talgul.

 

Pühapäew 16 juuli 1944

Kuiw ilm. Olin kodus. Õhtu pool panin ristikheina kokku.

 

Esmaspäew 17. juuli 1944

Kuiw ilm. Küntsin hommikul kesa. Päewal panime ristikheina kokku. Saime toa otsast põllult kokku 28 rõuku. Õhtul käisin poe juures rattaga.

 

Teisipäew 18 juuli 1944

Ilm endine. Kündsin kesa ilm kuiw. Riisusin Treiali hobuse rehaga  ristik heina ära. Õhtul kündsin kesa. Naised niitsid üle tee ristiku ääre maha.

 

Kesknädal 19. juuli 1944

Ilus kuiw ilm, lõpetasin kesa künni ära. Naised panid wärsked ristiku kokku. Seatsin talli lage. Õhtul küntsin üles peedi maad (ajasin peedid läbi) harksahaga. Naised olid Treialil kahekesi lool niitmas.

 

Neljapäew 20. juuli 1944

Tahe ilm. Naised läksid esimest päewa heinamaale. Tegin lae lauda talli tarbeks. Muldasin kartulaid.

 

Reede 21. juuli 1944

Ilm endine kuiw. Muldasin kartulaid. Lõpetasin kartuli mulldamise. Tegin talli wiilu lauad walmis. Naised käisid heinamaal niitmas.

 

Laupäew 22. juuli 1944

Ilm tahe päewal aias sadas wähe wihma. Õhtu pool käisin Mardimäel talgul heina niitmas.

 

Pühapäew 23. juuli 1944

homikul sadas wihma. Ilus ilm wähe pilvitas. Olin kodus. Tegin uue talli lage.

 

Esmaspäew 24. juuli 1944

Ilus kuiw ilm. Olin kodus tegin talli lae peale ja  lõin winskapile lauad kõrwa. Naine ja ema ja Ülo käisid heinamaal niitmas, niitsid tagumise mäeni.

 

Teisipäew 25. juuli 1944

Ilus kuiw ilm. Wedasime ristik heinu 12 koormat. 3 koormat aida peale ja 9 koormat talli peale.

 

Kesknädal 26. juuli 1944

Kuiw tahe ilm tuulne jahe põhja tuul. Wedasime ristikheinu. 8 koormat panime uude kambri ja 1 talli peale ning 3 wana talli peale. saime weetud kokku saime 25 koormat.

 

Neljapäew 27 juuli 1944

Kuiw tahe ilm päiksepaistne. Käisime heinamaal. Hommikul niitsime tagumist mäge päewal võtsime loogu. 18 saadu. Saime kuiwa loo üles.

 

Reede 28. juuli 1944

Kuiw päiksepaistne ilm. Niitsime heinamaal

 

Laupäew 29. juuli 1944

Kuiw ilm oli lõunani udus pilwes hommikul niitsime. Lõuna wahel wõtsime neljapäewa hommikuse  loo üles ja wedasime 18 saadu küüni. Õhtu pool niitsime ja saime tagumise lageda maha.

 

Pühapäew 30 juuli 1944

Ilus ilm udune soe õhtu pool päiksepaistne. Rautasin wana hobust. Wiisin heinamaalt toodud heinad kopli küüni parandasin saha wända ära (oli lahti). Õhtu pool käisin Koguduse majas koguduse asjus.

 

Esmaspäew 31. juuli 1944

Ilus kuiw päiksepaistne ilm. Panin wikati löö otsa. Naine käis Kaius rattaga wiis wõid normiks. Peale keskhommiku läksime heinamaale niitsime lõunaks tagapoolt otsa heinamaa maha. Õhtupool niitsime tee äärest põhku.

Advertisements