Neljapäew 1.juuni 1944

Ilm ilus päiksepaistne. Tegime otra maad ja otrad maha wastu koplit põllule.

  

Reede 2.juuni 1944

Päiksepaistne ilm. Tegin toa taga karjamaa aeda ja tegime linad maha 1 puud seemet.

 

Laupäew 3. juuni 1944

Tahe ilm selge. Tegin lamba kopli aeda. Naine keetis köögis. Olin õhtupool kodu koperdasin õues korraldada.

 

Pühapäew 4. juuni 1944

Ilm tahe pilwes tükati. Käisin kirikus. Oli surnuaial jutlus.

 

Esmaspäew 5.juuni 1944

Tahe palaw ilm. Parandasin aeda õues õhtupool ajasime tökatit metsas karjamaal ja saesime puid. Õhtul käisime parasõtiste (?) taga ajamas Nõiametsa soos kuni Pohlakani. Tulime Kõrwest mööda maanteed tagasi.

 

Teisipäew 6. juuni.1944

Tahe ilm päiksepaistene. Tegime puid  metsas sain õhtuks walmis 2 sülda. Naine käis rattaga Kaius Lindale sussi luba järgi ja käis Juurus kangaid waatamas.

 

Kesknädal 7 juuni 1944

Tahe ilm. Tegime kopli aia korda ja tegin seina tööd, hakkas sadama.

 

Neljapäew 8.juuni 1944

Sadas wihma. Päewal tahe  tegin ehituse juures tööd ja muldasin kartulaid

 

Reede 9. juuni 1944

Sadas hooti wihma. Käisin wahete wahel ehituse töös.

 

Laupäew 10. juuni 1944

Tahe ilm õhtul sadas wihma. Muldasin kartulaid õhtu pool olin seina peal ja noore hobusel oli warss karjamaal.  Tõi täku.

 

Pühapäew 11. juuni 1944

Sadas wihma lõunani, õhtupool tahe ilm. Oli kirikus jutlus. Leeri laste õnnistamine. Käisime kirikus. Õhtul käisime Keldrimäel Pohla Erich oli õnnistada.Oli leeri pidu.

 

Esmaspäew 12. juuni 1944

Tahe ilm. Tahusin kuivi lõhki saetud latte. Õhtul käisin Lepikul rattaga. T-Põllikus

 

Teisipäew 13 juuni 1944

Tahe ilm. Tahusin latte. Õhtul käisin Ruut’ul laua sae asjus läbi rääkimas.

 

Kesknädal 14. juuni 1944

Ilus ilm. Roowisin maja. Wanari Hans oli abiks.

 

Neljapäew 15. juuni 1944

Sadas wihma. Õhtu eel wähe tahedam. Tegin kambri poolt otsa tormi lauad walmis ja tahusin latte. Sain walmis.

 

Reede 16. juuni 1944

Ilus tahe ilm. Roowisin lõuna poolt nurka katust. Ema käis hobusega Kuimetsas, wiis Brenneri Jakobile latte aia tarbeks. Õhtul tõin Sõõrult ja naine tõi Wakalt hobused. Panime palgi koormad peale kolm koormat.

 

Laupäew 17. juuni 1944

Sadas wihma päew läbi. Käisime saesime laudu Kuimetsas weskis. Saime enne wihma senna, sadas tugewat wihma olime läbi märjad. Õhtul jäi wihm üle. Wiisin Sõõru hobuse ära. Õde wiis Waka hobuse.

 

Pühapäew 18. juuni 1944

Pilwes tahe ilm. Korraldasin aidas ja ladusin lauad wirna kuiwama. Õhtul käisin Wanari Hans’ u jutul, tema oli Saarel, kauplesin teda omale katust lööma. Wastu tasuks saab wana hobust künni tarbeks selleks sügiseks.

 

Esmaspäew 19. juuni 1944

Tahe ilus ilm. Kuimetsas omakaitse õppus kolm päewa. Algas hommikul kell 7. Naine wiis hobusega sinna. Mesilased heitsid peret.

 

Teisipäew 20. juuni 1944

Ilus ilm päiksepaistne. Omakaitse õppus. Wanari Hans käis meil katust löömas, lõi talli tagumist külge.

 

Kesknädal 21. juuni 1944

Pilwes tibas wähe wihma. Omakaitse õppus. Päewal oli tahe ilm. Õhtul saime õppuselt wabaks. Õde käis hobusega wastas. Wanari lõi katust (tuli lõunast)

 

Neljapäew 22. juuni 1944

Tahe ilm. Wanari lõi katust. Tegin koja wundamendi wormi. Sain walmis.

 

Reede 23. juuni 1944

Tahe ilus ilm. Wanari lõi katust.  Tegin ja walasin koja wundamenti. Õhtuks sai toa poole toale katuse peale, koja kohalt jäi löömata. Jaani laupäew-käisime Treialil. Hakkas wihma sadama, tulime koju.

 

Laupäew 24. juuni 1944      Jaani päew

Sadas päew läbi ränka wihma. Olin kodus.

 

Pühapäew 25. juuni 1944

Pilwes sadas wähe. Õhtu poolik tahe käisin Treialil.

 

Esmaspäew 26. juuni 1944.

Tahe ilm tahusime maja poste.

 

Teisipäew 27. juuni 1944

Päike paistne ilm. Tappisime koja poste kokku. Mesilased heitsid teise pere wälja. Käisin tõin Suuresöödilt mesipuu.(wana lagund) Tegin puu lõunaks korda ja ajasime mesilased sisse.

 

Kesknädal 28. juuni 1944

Ilus ilm. Tegin koja korda ja panime raamid püsti. Põllikust Heindrid Männik aitas üles panna. Saatsin naise Lelle weskile.

 

Neljapäew 29. juuni 1944

Tahe ilm, lõunast läks pilwe ja sadas õhtu poolik wihma. Roowisin koja katuse ära. Wanari Hans lõi katust lõuna poolt  külge. Sai kambri kohale peale.

 

Reede 30. juuni 1944

Tahe ilm, soe päike.  Tahusin winskapi poste. Hans lõi tee pool katust, ka kojale.

 

Advertisements