Esmaspäew 1.mai 1944

Ilm niiske udune. Olin kodus panin jalgratta ühte. Kummid olid katki, parandasin neid. Sain õhtuks korda.

 

Teisipäew 2. mai 1944

 

Pilves niiske ilm. Käisin rattaga Kruusimäel seppa waatamas. Seppa ei saanud saab alles laupäewal. Istutasin kirsipuud ( 11 puud) maha tee äärde (rohtaeda) sadas wihma. Tahusiun sarika alumisi otsi.

 

Kesknädal 3. mai 1944

Külm tuul sadas hooti wihma tegin sarika otsi sain walmis.

 

Neljapäew 4.mai 1944

Kõlm tuul sadas hooti wihma, wähem kui eelmisel päewal.  Tahusin penni puid. Tapsin hommikul wasika ära, wiidi päewal ära Härjamäele. sain 15 mrk, kaalus 24 kilo. Käisin Sõõrul jahvatamas linnaseid ära=12 kg

 

Reede 5.mai 1944

Sadas wihma wali tuul. Ohtu pool tahe paarisin ühe paari sarikaid valmis ja seatsin töö hakkama. Õhtul jäi selgeks

 

Laupäew 6 mai 1944

Sadas lund paksu korra maha kuni lõunani. Käisin sepal Aidametsa sepikojas. Sain saha ja wedru äkke korda. Tõin poest 2 silgu tünni sain lõunaks koju. Õhtu pool käisin Koguduse majas juhatuse koosolekul.

 

Pühapäew 7.mai 1944

Päiksepaistne tuulne ilm. Olin kodus. Paenurk Karl käis meil, lubas ehituse juure tööle abiks tulla. Hakkasin maja juures korraldama sain õhtuks korda.

 

Esmaspäew 8.mai 1944

Ilus päiksepaistne ilm, päewal soe. Paarisime Karlaga sarikad ära, 19 paari. Käisin õhtul Treialil.

 

Teisipäew 9.mai 1944

Ilm pilves.  Tegime Karlaga lõunaks sarika pesad sisse. Õhtu pool panime sarikad peale. sadas wihma. Brenner Jakob tuli Kuimetsast abiks. Treiali Jakob ja Keldrimäe Priidik olid ka abiks.

 

Kesknädal 10.mai 1944

Pilwes sadas hooti wihma. Koristasin toa taga ja küntsin rohtaiast natuke sööti üles wana hobusega.

 

Neljapäew 11.mai 1944

Päike paistne ilm. Käisin Kaius. Terawilja normide kohus oli. Määrati weel wiia terawiljabnormi katteks, 183 klg terade asemele35 klg looma liha. Tulime Sõõru Karlaga seltsis tagasi. Tulime Kuimetsa kaudu. Ratas läks katki- lõi õhu kummi läbi mantli lõhki. Parandasin ära. Käisime Kuimetsa poes, ostsime kumbki paari põlend aedniku labidat. õhtu pool wedrutasin noore hobusega. Kündmata rukki kõrt pealt mullale.

 

Reede 12. mai 1944

Tuulne päiksepaistne. Küntsin rukki kõrt.

 

Laupäew 13. mai.1944

Päikepaistne soe ilm. Küntsin rukki kõrt. Sain lõunaks küntud.Õhtu poolik küntsin kesa maa pealt ühe waksa maa üles: teise aasta herne maad.

 

Pühapäew 14. mai 1944

Päiksepaistne soe ilm.  Olin kodus, panin rangidele roomasi uuesti sisse- parandasin ratta wälis kummi ära, panin läbi peale. Õhtu pool käisin Kalmus koosolekul. Õhtul seatsin wankri korda ja naine läks Kosele normi looma-lammast – wiima wiis Sõõru lamba ka. Treiali pani oma mullika ka meie järel. Salme läks wiima.

 

Esmaspäew 15.mai 1944

Pilwes tahe ilm. Äestasin nooore hobusega teise aasta kartuli maa üle ja libistasin rukki kõrre künni ära. Naine käis Kosel. Lammas kaalus 32 klg elus liha. Käisin tõin Treialilt puhtimis rohu ära.

 

Teisipäew 16. mai 1944

Pilwea õhtu eel sadas hooti wihma wedrutasin kõrre kündi noore hobusega.

 

17. mai Kesknädal

Tahe ilm päiksepaistne soe , sain lõunaks maa wedrutatud. Tegin õhtu pool kesa kaera ja herned maha wastu Uuetoa poolt teed põllule. Tegin maha Treiali ratas-sahaga

 

Neljapäew Ristipäew 18.mai 1944

Tuulne kuiv ilm õhtupool läks wiluks. Käisin äestasin kesa wilja üle. Õhtu pool käisin Mustsaarel pookisin õunapuid.

 

Reede 19.mai 1944

Päikepaistne tuulne. Wedrutasin nisu maad, teise aasta kartuli maa Karja mõisa pool põllul wastu Sööaugu teed. Naine wedas wana hobusega hernestele sõnnikut peale ja laotasid nisu maa sõnniku laiali mis talwel sai weetud. Tõin Ruut’ult ratas saha. Külisin nisu ja natuke otre ja kaeru maha terwe põllu täis ja lasksin muist ratas sahaga sisse.

 

Laupäew 20.mai 1944

Päike paistne ilm. Ema läks Treialile kartulaid panema. Seemendasin nisu lõunaks maha. Õhtu pool wedasin kesa wiljale sõnniku peale wastu karja maad põllule . Küntsin köögi takka koplist künni serwa ära  mis jäi sügisel kündmata.

 

Pühapäew 21. mai 1944

Ilus päikse paistne ilm natuke wilu hommikul härma kord maas . Külisin ristikheina seemet nisu põllule wastu Sööaugu teed. Äestasin köögi takka maa ära ja trullisin herne ja kesa wilja ära. Wiisin ratas saha ära Ruut’ule . Estra Arno käis oma naisega meil ratastega. Käisin Suuresöötis rattaga.

 

Esmaspäew 22. mai 1944

Tahe pilwes. Õhtupool hakkas wihma sadama tugewasti. Ajasin mõned waod kartulitel sisse. Õhtu pool märg ei saanud.

 

Teisipäew 23.mai 1944

Sadas wilu wihma olin toas tegin aambri varred taha ja õhtu pool ajasin wagusi.

 

Kesknädal 24.mai 1944

Tahe ilm hooti tuli wihma. Panime kartulid maha. Sõõru poiss ja tütruk olid abiks. Treiali Elwi oli ka panemas. Saime kartulid maha waod jäid muist lahti. Äestasin nisu üle.

 

Neljapäew 25 mai 1944

Sadas päew läbi wihma. Käisin Lepatukal tõin ära omale tööle.

 

Reede 26.mai 1944

Selge kõwa öö külm kartulad jäid lahti 30 wagu ajasin peale keskhommikut kinni. Naine äestas wedruga kaera maad. panin aia poste püsti rohtaias.

 

Laupäew 27.mai 1944

Ilm külm päewal päikse paistne. Tegin kaeru maha wastu koplit Karja mõisa pool põllul. Tegin plangu terweks rohtaias, panin tapu latte püsti. Äestasin kaera maa üle ja Ülo trullis nisu ja kaera maa ära

 

Pühapäew 1ne Nelipüha 28.mai 1944

Ilus ilm pilweline. Käisin Saarel ja Jüriaial. Õlusi ei olnud. Õhtul käisime Seltril Paul ja Treiali Jakob oliwad ka.  Olime paar tundi seal. Tulime Treiali Jakobiga koju, oli selge öö.

 

Esmaspäew IIne püha 29.mai 1944

Päikepaistne ilm. Käisin Treialil Rätsep Tõnu Tamsist käis Treialil, kauplesin ristiku temale seemned ära. Käisin Põlliku Uuetoal Tõnu linnakseid waatamas. Tõnu käis meil lõikasime õunapuu oksi ära. Õhtul käisime Ruut Alberti pool wiisin kartuli normi awalduse ära tema kätte. Raba Jakob tuli meile tahtis ristiku timuti seemet jäi ööseks meile.

 

Teisipäew 30.mai 1944

Päiksepaistne tuulne ilm. Naine läks Kaiu walla majasse wilja seemne ostu loa järgi, wiis wõid normisk 3 klg. Antsin Raba Jakobile timuti seemet 10 klg=300?  Brenner Jakob käis praakeri juures-metsa tööd üle andmas. käis meilt läbi. Saime Kaiust 40klg otra seemet. Rätsep Tõnu tõi 1 tünderi kartulid ja 35 klg otre ning käis Uuetoal tõi linnased ära 15 klg. Antsin talle 7klg ristiku timuti seemet.

 

Kesknädal 31.mai 1944

Külm ilm päewal pilwes tükati sadas keskpäewal rahet ja wihma. Wedasin hommikul sõnnikut. Küntsin lina maad ja õue aeda.

Advertisements