Laupäew 1.apr.1944

Külm selge ilm päewa paistel sulatas wähe. Olin toas. Õhtu pool wedasin tallist sõnnikut wälja Karjamõisa poole põllule nisu maa peale.

 

Pühapäew 2. apr.1944

Selge külm päewal sulatas. Olin kodus. Õhtu pool käisin Pütimäel kiriku asjus ja Ehalas. Juurust helistati Ehalasse et wõin tulla kella järgi. Käisin õhtul Treialil et Jakob tuleb aitab puud Juuru wiia.

 

Esmaspäew 3.apr.1944

Selge ilm hommikul külm. Panime kella 5 aeg puu koormad peale. Jõutsime kell ½ 11 Juuru alewi. Tagasi tulles käisime Brenneri juurest läbi, temal oli õlu saime kell 12 öösi koju.

 

Teisipäew 4.apr.1944

Selge ilm päewal sula. Seatsin kella korda. õhtu pool wedasin sõnnikut põllule Karja mõisa poole wäljale.

 

Kesknädal 5.apr.1944

Selge ilm päewal sula. Saesin ja lõhkusin aida otsas puid katki. õhtu pool tõin Üloga heina maalt kaks koormat hagu koju.

 

Neljapäew 6.apr.1944

Külm pilwes kribetas lund päewal soe päike sulatas. Käisime Üloga Äksis ristiku seemet puhastamas. Maandtee tükati paljas. Saime päewa loojaks koju.

 

Suur Reede 7.apr.1944

Päiksepaistne sulatas. Olin kodus. Õhtu pool läksin Kangrule ja sealt kiriku. Õhtul kella 7 aeg oli jutlus kirikus õpetaja tuli alles Türilt. Õhtul tulin kirikust koju.Walwe ja Juhan tulid Käru jaamast meile

 

Laupäew 8.apr. 1944

 Öösi külmetand, päewal sula. Olin kodus rajusin tee äärest kase maha ja tõin hobusega ära. Saagisime Ülo´ga jämedad kase notid õues katki ja lõhkusin ära. Õhtul läksime Kuimetsa Hugo poole. Hugo oli kottu ära läinud Aelisse sea põrssa järgi.  Läksime Brenner Jakobi juure tõime nemad endile.

 

9.apr. 1944 Pühapäew I-ne üles tõusm. püha

Külmateand päewal ilus ilm. Käisime Koplimetsas. Treiali rahwad olid kiriku läinud pärast tulime Treialile olime seal Hugo ja Adele tulid ka õhtuks Treialile. Tulime koju Hugo jäi Treialile.

 

10. apr. 1944 Esmaspäew II-ne ül. tõus. püha

Ilm endine. Olime meil Treiali Jakob tuli ka Hugoga meile. Hugo läks koju. Õhtul läksime Johaniga Kuimetsa Jakobit ära wiima. Tee juba paljas. Käisime Robami kaudu läbi. Jakobil oli sealt tarwis asja pärast käija. Saime päewa loojaks Kuimetsa. Käisime Sepa talus pilli kauplemas. Oli wana ei saand kauba. Tulime öösi koju.

 

Teisipäew 11. apr.1944

Sula pehme selge ilm. Käisime Saarel. Käisin tõin Soomest sea põrssa maksis 150 marka.

 

Kesknädal 12.apr.1944

Pilwes ja sadas wihma (I-ne wihm). Juhan ja Walwe läksid ära, ema käis Käru jaama wiimas. Olin kodus tegin loomadele aedu tallis.

 

Neljapäew 13.apr.1944

Ilm tahe külmetanud päewal sula. Käisin Wallamajas Kuimetsa kaudu, wiisin kana mune Kuimetsa poodi (28 muna) normiks. Käisin Wallamajas saime hob. naelte luba ja 2 kilo tarbe naelte luba. Antsin ühe wasika üles ja ühe lamba talle. Tõin Kaiu  poest suure traktori  saha tera. wana wastu. maksis 10,50 Riigi marka. Tulin Kuimetsa kaudu läbi tee puhta paljas tükati lund. Käisin reega. Jakob ja Marta tulid ka Wahastu. Tulid puid tegema s.o. normi puid saagima koorima.

 

Laupäew 15.apr.1944

Hommikul külmetanud ilus selge ilm päewal sula wilu tuul. Jakob ja Marta läksid metsa mina wedasin riigi metsast sülla aluspuud ära ja koplist lepa kaikad koju õue. Õhtul tegin köögi juures pinu ääres hagu 23 kubu. Käisime Jakobiga õhtul Treialil.

 

 Pühapäew 16.apr.1944

Ilus ilm soe. Käisin aitasin Brenner Jakobil puid teha Nõiametsas

 

Esmaspäew 17.apr.1944

Pilwes sadas wihma. Käisin wiisin saha ja vedru ära sepale “Aidametsa” Tee puha paljas lohistasin reega, tõin poest suitsud ära 4 pakki “Karavaan” ja 1 pakk mahorka. Sain 4 hobuse rauda ja 200 gr hobuse raua naelu. Seppa ei saanud tulin tagasi tegin hagu kodu õues. Brenner Jakob sai lõunaks oma puud walmis läksid jala koju. Sadas wihma ja müristas ja lõi wälku.

 

Teisipäew 18.apr. 1944

Wilu tuulne külm ilm külmetanud.Saaisin õues puid katki.

 

Kesknädal 19.apr.1944

Ilm wähe tagasi päewal päiksepaistne. Koorisin posti puid õues.

 

Neljapäew 20.apr.1944

Ilm soe-hommikul külmetand. Tahusin latte toa taga ehituse juures.

 

Reede 21.apr.1944

Ilm soe selge. Tahusin latte.

 

Laupäew 22.apr.1944

Ilm pilwes sadas udu wihma päeval päiksepaistne. Tahusin latte sain tahutud. Õhtu pool ladusin posti puud wirna.

 

Pühapäew 23.apr.1944

Ilus ilm hommikul sadas wähe wihma. Käisin õhtu pool Koguduse majas koosolekul. Käisin Heinsemäel tahtsin Ruudiga kokku saada polnud aga kodus. Tulin sealt koju.

 

Esmaspäew 24.apr.1944

Wilu tuulne ilm tuul põhjas. Tahusin teibaid. Sain valmis. Naine käis Üloga Juurus wiisid kangaid uhtuda ja tõid minu tasku kella parandaja käest ära. Käsper Hugo käis meil. Tuli Tallinnast ja läks Käru kaudu jälle tagasi.

 

Teisipäew 25.apr.1944

Külm ilm ladusin lattid ja puud maast ära. Sadas päewal wihma olin reheall parandasin wankert-tegin uue lankspuu

 

Kesknädal 26.apr.1944

Külm ilm tuulne. Tahusin sarikaid  taoa taga ehituse juures.

 

Neljapäew 27.apr.1944

Tuulne wilu sadas rahet. Tahusin sarikaid. Brenneri üürilised olid öösel meil.

 

Reede 28.apr.1944

Külm tuul pilweline ja sadas hooti rahet. Öömajalised läksid metsa tööle omale puid tegema. Wõtsid minult sae ja kirwe.

 

Laupäew 29.apr.1944

Ilm kõlm sadas paksu korra lund maha. Lõunaks läks selgemaks ja sulatas lume ära. Käisin koolimajas kinniswara makse maksmas. 1 mark puhtakasu rublalt. Õhtupoolik käisin surnuaias saesin tamme oksad ära ja tõin koguduse maja aiast kirsi puid istutamiseks. Tõin naise takused lõngad poest ära.

 

Pühapäew 30.apr.1944

Ilm wilu niiske. Olin kodus seatsin Detektor aparaadi korda.

Advertisements