1 märts 1944 Kesknädal

Käisime Juurus üle kuulamisel h-ra Ruuli pool. Tulime Brennerilt läbi. Õhtul käisime Treialil. Hugo oli ka.

 

2 märt 1944 Neljapäew

Ilm pehme. Käisin Treialil sea hinge wõtmas. Õhtu pool tegime meil korda. Õhtul käisin praakeri juures weo asjus.

 

3 märt. 1944 Reede

Tuiskas ja sadas. Olin kodus tegin sumatani. Õhtu pool käisin Praakeri juures, hakkas hirmsasti tuiskama. Anti oma rajutud osa ära wedada.

 

4. märt. 1944 Laupäew

Niiske, teed tuisanud. Wedasin enda toa takka riigi metsast normi wedu.Wiisin paberi puid ja brope 3+4=7rm Kalmu lao platsi.

 

5. märt. 1944 Pühapäew

Olin kodus. Õhtu pool käisin Kalmus kog. juhatuse koosolekul. Ilm tahe pehme.

 

6. märt. 1944 Esmaspäew

Sula pehme ilm. Wedasin paberi puid riigi metsast lao platsi. Endi toa takka poe juure. 7rm, trit wedasin kahe hobusega.

 

7.märt. 1944 Teisipäew

Ilm pehme sula. Wedasin lao platsi  3 rm paberi puid ja 8,25 rmt kütte puid. Käisin neli woori kahe hobusega.

 

8. märt. 1944 Kesknädal

Ilm pehme ja wagane. Tõin naisega kahe hobusega kaks woori heinu heinamaalt koju.

 

9. märt. 1944 Neljapäew

Pehme ilm. Tõime heinu kahe hobusega kaks woori. Naine wiis wiimase korwi täie wana hobusega Kuimetsa Brennerile. Õhtul oli suur õhu rünnak Tallinnale ja kogu Eestile. Õhtul ja öösel kella ½ 1-½ 3

 

10 märt. 1944  Reede

Ilm pehme hakkas lund sadama õhtu poolik hakkas tuiskama. Raiusin koori katki tegin paski. Ajasime heina koorma aida peale ja seatsin pargi korda. Käisin tõin õhtu poolik sae ja kirwe Nõiametsast ära mis 3 webr. metsa jätsime. laasisin kuuse oksi peale ja tõin koju.

 

11 märt. 1944 Laupäew

Ilm pehme sula. Olin kodus tegin sumatani walmis ja parandasin 2 sigade söögi ämbrit ära. Õhtu poolik wedasin wana hobusega männa palgid riigi metsast tee äärde wälja 6 tükki. Käisin õhtul Ehalas wõtsin kooli juhatajalt wolituse talla kummi kohta.

 

12. märt. 1944 Pühapäew

Ilm sula lörtsis sula lund lõunani. Käisin noore hobusega Kõue poes. Tõin kooli laste talla kummi ära 13 kilo. Tagasi tulin Kuimetsa kaudu. Käisin Hugo pool Kruusimäel ja Prenneril sees. Õhtu pool külmetas.

 

13. märt.1944 Esmaspäew

Ilm wähe külmetanud. Päewal sulatas wähe. Olin kodus korraldasin aitas ja kuuris. Naine käis õe Helmiga Raplas: wiis linu normiks 10 klg ja 16 klg üle normi tõi punktite eest riiet. Lina kilo maksis 1,05 marka.Üks linna elanik wana mees jäi meile öömajale. läks Wõhmasse, oli kelguga linnast ära tulnud.

 

14. märt. 1944 Teisipäew

Ilm sula wedasin palke wälja wana hobusega naine aitas peale pana. Õhtu pool tõin latid ka wälja. Käisin õhtul noore hobusega Ehalas. Wiisin kooli laste talla kummi ära ja jagasime ära.

 

15. märt. 1944 Kesknädal

Ilm külmetanud sadas lund keskpäewalpehmem. Wedasin palgid kaks tükki (wiimased) metsast wälja. Tõin teibad ja haod (kuuse oksad) koju riigi metsast. Õhtu pool käisin poodis ja praakeri juures sain riigi weo ürituse talgu wiina kätte 0,25 liitrit wiina. Panin weski koorma peale.

 

16. märt. 1944 Neljapäew

Hommikul külmetanud-keskpäewal sula. Läksin-olin Paide weskile. Käisin lõuna aeg kahe Hollandi sõduriga Mäo mõisas  pidime kartilid tooma aga ei saanud ja tulime tühjalt tagasi. Selle tasuks lubati kohe weski kord mulle. Sain õhtul ööseks kella 12neks walmis. Tegin kruupe jahudeks ja leiva ning looma jahu kaks kolmsada kilo.Hakkasin kohe tulema kella 12 aegis. Sain kella ½ 6 koju. Öösel oli külmetanud. Paide linn lumest paljas.

 

17. märt.1944 Reede

Ilm külm, külmetanud päew läbi, wähe kübetas lume lemmeid. Puhkasin paar tundi. Korraldasin aitas jahu kotte paigale. Käisin õhtul Treialil Ristik heina seemne puhastuse asjus.

 

18. märt. 1944 Laupäew

Külm ilm tuul põhjas. Päewal päikse paistne. Käisin Juuru alewis hobusega arsti juures hobuse silma näitamas. Anti ühte salvi sisse määrida silma peale. Treiali Jakob käis ka arsti juures ise enesega. Tulime seltsis koju. Käisime Pruuljaagult läbi tõime kumbki naelu. Oöime Brennelil õhtul, seal oli wähe kodu õlu, maitsesime seda ja tulime õhtust ööd koju. Ilm wilu-külm, tuul lõunas-õhtul selge. Oli ka näha waenlase lennukite pommitamist põhja suunas wähe aega.

 

19. märt. 1944 Pühapäew

Ilm külm päiksepaistne. Olin kodus. Õhtu pool käisin Koguduse majas koosolekul.

 

20. märt. 1944 Esmaspäew

Sadas lund ja hakkas tuiskama. Olin toas tegin puu nõud ja parandasin saapad.

 

21. märt. Teisipäew

Külm ilm tuiskas. Tegin puu nõud kasest pütti.

 

22. märt. 1944 Kesknädal

Külm ilm tuisk jäi üle. Sain lõunaks walmis. Õhtu poolik tõin koorma kuivi puid karjasmaalt koju.

 

23. märt. 1944 Neljapäew

Ilm külm päiksepaistne sulatas keskpäewal. Käisin Juurus wiisin puid ühe koorma ja kella parandada. Kell parandati ära. wiisin kella eest 7 paari kana mune. puud müüsin ära sain 100 marka.

 

Reede 24.märt. 1944

Külm ilm. Olin toas tegin Radio kasti. Õhtul käisin Ehalas Hoolekogu koosolekul.

 

Laupäew 25.märt.1944

Külm ilm töötasin toas.

 

Pühapäew 26.märt.1944

Külm selge ilm. Olin kodus. Õhtul käisin Treialil. Ema ja õde käisid noore hobusega Kuimetsas.

 

Esmaspäew 27.märt.1944

Külm winge tuul käisin saesin õues puid katki.

 

Teisipäew 28. märt. 1944

Ilm külm wagane päiksepaistne. Saagisin õues puud katki. Õhtu pool lõhkusin.

 

Kesknädal 29. märt. 1944

Päiksepasitne külm wagane. Lõhkusin õues puid. Õhtu pool käisime Üloga karjasmaal saagisime tuule murtud kuused katki.

 

Neljapäew 30.märt.1944

Kõwa külm, päewal selge. Olin töötasin toas tegin radio kasti walmis.

 

Reede 31.märt.1944

Kõwa külm selge päiksepaistne. Käisin Lelles seemne kaeru ja otra puhastamas puhastasin erned ka ära. Treiali Jakob käis ka puhastamas. Saime õhtuks walmis. Õhtul selge ja külm 20%

 

 

 

 

 

Advertisements