1 weebruar Teisipäew 1944

Ilm pehme hakkas sula lund sadama. Käisin wiisin normi heina Kaiu korwi täie (280 klg) ilm rop märg. Läksime Jakobiga metsa wahi juurest läbi. Mina wiisin oma weo luba ära ja Jakob läks metsa  wahiga metsa waatama Nõiametsa. Käisin Kaius Kuimetsa kaudu. Käisin wana hobusega. Tagasi tulles tõin korwi täie heinu koju.

 

2 webr  Kesknädal

Sula märg ilm. Käisime Jakobiga riigi metsas Nõiametsas puid saagimas. Tagasi tulles õhtul käisime Treialilt läbi. Jakob oli kodus.

 

3 webr. Neljapäew

Tahe pehme ilm. Käisime Brenner Jakob´iga riigi metsas: (Nõiametsas) puid saagimas. saime normi osa saetud ja ladusime 3 rtm kütte puid üles.

 

4 webr. Reede

Tahe pehme ilm. Käisin wedasin riigi metsast Raudikõrwe põllu äärest oma kütte puid wälja. Jakob läks wana hobusega Roondi metsa oma kütte puid wälja tooma ja läksid emaga Kuimetsa

 

5 webr. Laupäew

Tahe ilm kribistas lume kübemeid. Käisin Aidametsas sepikojas parandasime kirwed ära ja kiini. Rautasin noore hobuse terawasse.

 

6 webr. Pühapäew

Päike paistne ilm tuulne wilu. Anti hobuste ära wiima käsud. Käisin Saarel tõin hobustelerangisid. Kaasiksaare Oskar ja Juuli käisid meil. Käisin nendega seltsis poe juures.

 

7 webr Esmaspäew

Tahe ilm. Käisin riigimetsas tõin puid wälja. Õhtu pool panin weski koorma peale.

 

8 webr Teisipäew

Tuiskas ja sadas. päeval oli sula. Käisin Paide weskil Tegin otra ja nisu jahu, kruupi leiva ja looma jahu. Sain öösel kella 2eks walmis.

 

9 webr Kesknädal

Ilm  pehmem wilu tuul. Jõudsin kella 9aks koju koju puhkasin lõunani. Õhtu pool tegin rangisi noore  hobusele.

 

10 webr Neljapäew

Tahe ilm pehme. Öösel käisin Omakaitses küütis. Wiisin Lepiku Wäimehe Kuimetsa staapi. Sealt wiidi edasi. Käisin tõin metsas mõne koorma puid koju.

 

11 webr. Reede

Külm ilm pilwes. Wedasin palke wälja ja puid. Käidi õhtul Saliste asju üle andmas.

 

12 webr. Laupäew

Ilm pehmem. Wedasin wana hobusega palke wälja. Õhtu pool tõin metsast puid koju. Käisime Üloga seltsis.

 

13 webr. Pühapäew

Ilm tuulne pilwes, hakkas tuiskama. Naine läks Mustassaarde lastega. Kaasiksaare Juuli tuli oma poisiga meile.  Läksin nendega ühes Mustsaarele. Sealt tulin koju. Õhtul käisin Ruutult wõtsin lina kaswu peale tõendid.

 

14 webr. Esmaspäew

Pilwes tuuline. Naine käis Kaius wana hobusega. Oli hobuste ja rakmete waatus ja wõtmine Rapla. Saatsin oma noore hobuse paaritus-tunnistuse Kaiu. et on üle 6 kuu tiine, milliseid hobuseid enam ei woettud. Nõuti aga arsti tõendid tiinuse kohta. Naine tuli Kaiust koju tagasi. Ise olin kodus, terwis oli haiglane, oli palawik ja pea walu. Tegin range ja parandasin sedelgaid.

 

15 webr. Teisipäew

Tuulne wilu ilm-pilwes. Käisin noore hobusega Juurus looma arsti pool hobusele tõendid wõtmas. Käisin Kaiust läbi wiisin tõendi Kaiu. Tuli Kuimetsa kaudu tagasi. Käisin Brenneri juures sees: Jakob oli kottu ära Mulgul

 

16 webr Kesknädal

Ilm külm olin kodus parandasin sedelgat. Õhtu pool tõin metsast puid wälja.

 

17 webr. Neljapäew

Külm ilm Wedasin palke koju

 

18 webr Reede

Ilm pilwes külm. Tõin palgid koju. Saliste Juuli tuli meile Tallinnast.

 

19 webr. Laupäew

Käisime Juuliga Kaius Heliste pool. Õhtu pool lõin saabastele pooled tallad alla.

 

20 webr. Pühapäew

Pehme ilm wagane. Käisime naisega Kaasiksaarel.

 

21 webr. Esmaspäew

Ilm pehme. Käisime tõime heinamaalt heinu kahe hobusega, teist woori tõime teise hobusega hagu.

 

22 webr Teisipäew

Külm waikne päewal päiksepaistne. Naine wiis Kaiu heinu normiks 330 klg. Olin kodus korraldasin aitas.

 

23.webr Kesknädal

Tuulne wilu päewal päiksepaistel sulatas. Käisin noore hobusega arsti juures Juurus. Silm oli haige põletik silmas. Käisin Kuimetsas sees tõin Pruljaagult naelu.

 

24 webr. Neljapäew

Päikepaistne ilm. Olin kodus tegin suuski Ülo´le. Õhtu pool käisin Treialil, oli magust õlu.

 

25 webr. Reede

Tahe pehme tuulne ilm. Wedasime heinu heinamaalt kahe hobusega. Kaks woori -(4 koormat)

 

26 webr. Laupäew

Selge päikepaistne ilm. Wedasime koplist walmis hagu pinusse 120 kubu. Praaker Mei käsi wõttis riigi norm puud wastu . (34 t. ühikut)

 

27 webr. Pühapäew

Külm ilm kuni 20% külma. Käisin praakeri juures sain puude töö raha ja ostsin latid wälja 100t. a 16 penni=16,00 Rmk. Linda jäi 23 webr. Kuimetsa. Ema käis täna wastas tõi koju ja lasi ühe kasti naelu Pruljaagult tuua a 200 marka.

 

28 webr. Esmaspäew

Ilm pehmem. Käisin heinamaal tõin koorma segi hagu koju ja raiusin paar koormat walmis.

 

29 webr. Teisipäew

Ilm endine, külm. Käisin heinamaal tõin hagu ja raijusin ühe koorma maha.

Advertisements