17 Jan. Esmaspäev 1944

Sula ilm tulime lõunaks koju. Käisime noore hobusega. Õhtu pool tõin korwi täie heinu heinamaalt. Õhtul wõtsime puud wastu riigi metsas. Käisin tõin Keskülast sea puuri ära.

 

18 Jan. Teisipäew

Sula ilm sadas niiskust. Koorisin paberi puid toa taga riigi metsas. sain 3 ruutm. Õhtul käisin … Eeri pool. poe juures

 

19 Jan. Kesknädal

Pehme sula ilm. Käisin wiisin sea Lelle riigile liha normiks. Kaalus 112 kilo eluskaal.Õhtul tulime Ruut Albert´i poolt läbi saadeti Ehalast käsku et Kaljo tuleb koju. Naine käis ka Lelles wiis willad kraasida.

 

20 jan. Neljapäew

Pehme tahe ilm. Wedasime heina kuhja heinamaalt ära. Käisime kahe hobusega kaks woori. Ema aitas heinu tuua. Naine pesi pesu kodus.

 

21 jan. Reede

Ilm pehme sula sadas wähe wihma. Koorisin paberi puid riigi metsas.

 

22 jan. Laupäew

Ilm sula sadas wehma (peent). Koorisin paberi puid toa taga riigi metsas.

 

23. jan Pühapäew

Ilm sula. Õhtul hakkas wihma sadama. Käisin hom. pool wiisin sea puuri ära Keskülasse. Tõin riigi metsast kuuse oksi pikalt koju. Õhtu poolik käisin Koguduse majas nõukogu koosolekul.

 

24 jan. Esmaspäew

Sula märg ilm sadas hommikul wihma. Linda (naine) läks Lelle weskile willu kraasima. Õde Linda käis wiimas wana hobusega. Koorisin paberi puid. Õhtu pool käisin poodis noore hobusega. Läisin praakeri juures sain naise puu normi töö raha kätte 15 marka ja 50 penni ja ja 3 punkti (s.o. 1,50 klg. suhkrut).

 

25 jan. Teisipäew

Tahe sula ilm. Koorisin Paberi puid toa taga riigi metsas.

 

26 jan. Kesknädal

Sula niiske ilm. Laasisin ja tegin paberi puid.

 

27 jan. Neljapäew

Sula ilm sadas lund. Laasisin latte jakoorisin ja laasisin paberi puid.

 

28 jan. Reede

Sula niiske ilm. Koorisin paberi puid metsas.

 

29 jan. Laupäew

Sula märg ilm. Koorisin paberi puid – sain kooritud ja ladusin latid kokku. Paberi puid sain 29 töö ühikud s.o. 14,5 rmt.  sultat(?) puid 6 töö ühikut s.o. 3 rtm. Kokku 35 töö ühikut. Puu normi suurus oli naistel 15 tö ja meestel 30 töö ühikut. Latte sain kokku 100 tükki ja 30 teivast. Kuimetsa Hugo ja Adele tulid õhtu hilja meile. Olid Suuresöödil käinud. Naine tuli lõunaks Lellest koju. Õde käis wastas. Sai kraasitud.

 

30 jan. Pühapäew

Öösel sadas lund ilm sula. pehme. Käisin Kuimetsas Brenneril. Läksime Hugo ja Adelega seltsis nemad olid hobusega. Mina läksin oma noore hobusega.

31 jan. Esmaspäew

Tahe pehme ilm. Käisin metsas ladusin puu süllad täis (kahel weerandil) ja 10 latti panin kokku. Tõin puid ja hagu. Ilm hakkas tuiskama. Naine tõi poest soola ära 11 klg. Käisin õhtul praakeri pool ostsin oma materjali riigi metsast wälja. 19 palki ja 12,40 rmt. puid. Läksid maksma 57 marka ja 62 penni.Kantselei loim 2 mrka ja 20 p. ja teisel 1 mrk ja 30 penni kokku 60 mrka ja 12 penni. Brenner Jakob tuli meile oma metsa tööle. Mobilisatsiooni wälja kuulutamine 1904-1923 a. meestele.

Advertisements