15 nov. Esmaspäev 1943

Sadas vihma ja lörtsi. Tegin pingi sahtelt. Pärast masindasin linu. Naised ropsisid linu.

 

16 nov. Teisipäew

Ilm sadune. Naine läks Mardimäele viljamasinasse. Masindasin linu. Panime uued linad üles ja weski minekuks terad kotti ja uue jao nisu kuivama. Läksin õhtu pool ise Mardimäele masinasse, naine tuli koju. Öösel hakkas torm-tuul

 

17 nov. Kesknädal

Tahe ilm. Hirmus wali tuul lõuna poolt. Kestis lõunani, õhtu pool waiksem. Tuul murdis palju puid metsas maha. Ema läks Söeaugule masinasse. Käisin tõin Aawiksaare Eedi käest jahvatuskaardi ja läksin Lelle weskile noore hobusega.

 

18 now. Neljapäev

Hommikul sadas sula lärtsi.Õhtu pool tahe. Olime naisega Lelle weskil. Sain jahwatus korra kätte aga püüli ei saanud teha. järjed suured. Willu ka ketrada ei saanud, naine tegi natuke eideid. Päewa looja aeg hakkasime tulema koju. Saime kella 9 aks koju. Ilm hakkas külmetama läks selgeks.

 

19 nov. Reede

Kõwa külmetanud ja selge ilm. Käisin poe juures rattaga. Käisin tuule murtud puid küsimas- weel ei antud. Käisin Pütimäelt läbi koguduse asjus. Korraldasime maja ümber. Siltre Liine oli meil linu ropsimas,  naine masindas linu. Õhtul käisime Lepatukal Jaani puusärki panemas.

 

20 nov. Laupäev

Külmetanud härmas. Ajasin kartuli kuhjale mulda peale ja käisin wiisin õlle ankrud Treialile. Jakob käis pärast meil, lõikasin tema juuksed ära. Õhtu poolik korraldasime maja aamtaladele lauad peale ja panime kaeru kuivama.

21 now. Pühapäew

Ilus tahe sula õhtul pilves. Käisime Lepatukal saatsime Jaani põrmu kodunt ära. Käisin hobusega kiriku juures. Õhtul oli jutlus kirikuõpetaja Kõiw pidas jutlust. Pärast käisme Lepatukal matusel.

 

22 now. Esmaspäew

Märg ilm olin kodus korraldasin toas; panin pingi sahtli sisse. Õhtul käisin Kalmus. Käisin Pärnojal ja Adamsonil käsku andmas. Ilm pime ja pilwes.

 

23 now. Teisipäev

Sadas niiskust, sula Käisin noore hobusega wallamajas Kaius. Käisin Kõrtsu talus paaritustunnistuse järgi, wiisin 15 kg kaeru. Wõtsin hobuse naelte ja raudade ostu-loa. Läksin Kuimetsa kudu läbi, läks pimedaks, jäin Pruunini juurde ööseks. Hobuse panime Wahekmardi küüni. Sadas wihma jätsin ostu loa Jakobi kätte.

 

24 now. Kesknädal

Ärkasin kell 5 üles, ilm selge ja hakkas külmetama. Hakkasin koju tulema tee libe tükati. Käisin metsa vahi juurest läbi wõtsin tuule murtud puid saeda oma tarbeks ja kütteks. Käisin poes wiisin linnu liha käsu lehe kaupmehe kätte. Õhtul käisn weel metsa wahi juures aga polnud metsa wahti kodus.

 

25 now Neljapäew

Tahe udune kahutand. Õhtu pool hakkab wihma sadama. Käisin metsas tegin mõne jupi puid walmis. Õhtu pool olin kodus. Käisin õhtul Kalmus korraldasin kirjasi

 

26 now Reede

Tahe pehme ilm. Tuulasin rehe all ristiku seemet. Käisin metsa wahiga metsas puid waatamas. Õhtul tegin saha aisu ja kaikaid

 

27 now Laupäew

Udune sula ilm. Küntsin sooti kopli vastas.

 

28 now. Pühapäew

Sadas lund-sula. Olin kodus. Kuimetsa Hugo käis meil hobusega kaarikuga. Adele oli ka. Käisime Treialil. Jakob rautas hobust. Määrisoo mees tuli senna lõikasime kaks põrsast ära ja tulime meile lõikasime meil ka põrssa ära. Õhtul läksime Karjamõisa Palmile. Temal oli kalja ja oliem seal poole ööni.

 

Advertisements