8.oktoober 1943. Reede

Ilus päiksepaistne ilm. Sain 40 aastat wanaks; mälestasin oma sünnpäeva. Käisin tegin seina tööd. Panin maja wiimased seina korra palgid paigale, peale selle tulewad weel murispuud. Naised korraldasid kodus, tegid omale niisama korraldus töid.

 

9 okt. Laupäev

Tahe ilm, päiksepaistne. Tegin seina panin rehetoa liig lae esimest palki ja weike kambri wahe palki paigale mõõtsin kõrgust

Naine wedas õhtupool kartuli warred põllult ära wana talli wärawate taha ja panid peedid kuhja, õue. Panid köögi taga kartuli kuhja kinni.

10 okt. Pühapäev

Ilus tahe päikepaistne ilm. Käisime noore hobusega Kuimetsas-Pruljagul. Tõin Wärdi käest mootor määrde oli 1, 5 liitrit a 30 marka. ja musta tahwel raud plekki 7 tahwelt a 40 mrk ja ühe wana auto kummi Käisin ….Jakobi pool sees; temal oli köhu rohtu, wõtsime seda. Sain lõunaks koju. Käisin koguduse majas. Oli õpetaja püha. Õp. Kõiw oli Wahastus. käisime otsisime õpetaja  Türile wiiat. Ei saanud kuskilt. Jäi minu enda wiia. Käisin Ruudu pool sees. Temal oli wana õlu. oli ka teisi mehi sääl. Tulin säält koju.

 

11 okt Esmaspäev

Tahe päiksepaistne soe ilm. Tegin seina tööd, panin ühe wahe seina palgi paigale ja tahusin ühe pika tala ära nelja kanti. Õde käis Türil wiis õpetaja ära.

 

12 okt Teisipäev

Ilus ilm. Tegin seina. Lindeberg Mihkel ja Mustsaare Eeri oli ka abiks. Panid talli ja elutubade pikad talad sisse. Naised tegid kapsaid sisse. Külm maas.

 

13 okt. Kesknädal

Ilus ilm kuiw. Tegime sina tööd Eeri oli ka abiks panime köögi ja eestoa talad sisse. Wanaema ja Ülo käisid Kangrul vilja masinal. Siga jäi haigeks, sai pritsida.

 

14 okt. Neljapäev.

Tahe ilus ilm. Panime otsa wiimased palgid paigale. Eeri oli abiks. Naine käis viis pritsi ja rohu Juuru  looma arsti kätte.

 

15 okt Reede

Külm maas. Tahe ilm. Panime murispuid paigale. Naine käis Kaius wiis normi wõid ja tõi Kaiust mootor õli 6 liitrit a 85 penni

 

16 okt Laupäev

Pilwes tahe. Panin murispuud tallile paigale. Olin üksi tööl

 

17 okt Pühapäev

Pilwes tahe ilm. Kaewasin õuna puu taime üles ja wiisin roht aeda. Käisin Kangrul antsin käsku(?) Kangru Mardil oli sünnipäev Weljo ja Walvi olid Kaiust siin. Käisid õhtul meil. Käisin Wanarit omale abiks kutsumas.

 

 

 

 

 

 

Advertisements