25 okt. Esmaspäev 1943

Ilm udune pilves – wilu  tuul. Käisin wiisin õe Ibarule õmblema ja wiisime põrssad ka sinna. Käisin noore hobusega. Tagasi tulles käisin Aidametsa sepal hobust rautamas, lõime wanad rauad uuesti ümber ja alla. Tegin paar puss nuga ka. Seatsin weski koorma peale Käisin Lepatukal weski mineku

26 okt. Teisipäev

Tahe ilm – külm tuul külm maas. Käisin Sõerul jahvatasin natuke linnaseid. Käisin rattaga poe juures tõin petrooleumi nõu täie. Naine läks Lelle weskile looma jahu tegema wana hobusega. Wedrutasin noore hobusega kartuli maad, õhtu poole äestasin äkkega üle.

27 okt. Kesknädal

Kõwa külm maa külmetanud põew läbi. Olime emaga Treialil masinas. Ibaru masin peksis vilja. Saime õhtuks masindatud. Õhtul läks pilwe ja sulaks.

28 okt. Neljapäev

Sula ilm tahe vilu tuul. Wdrutasin lõuna wahel noore hobusega kartuli maa üle. Õhtu poolik küntsin wana hobusega kartuli maad.

29 okt. Reede
Tahe pehme ilm – pilves. Naine läks Kaiu wallamajasse soola tooma ja maksis isiku ja kinniswara makse. kokku- 24+18-12.90=54,90 marka. Küntsin wna hobusega kartulimaad-ema noppis

30 okt. Laupäev

Ilus tahe soe ilm udu pilves. Käisin Uuetoa lauta üles kohendamas. Olid talgud panime õhtuks sarikad peale.

31 okt. Pühapäev

Tahe ilm Olin kodus parandasin sea aeda. Õhtu pool käisin korra Uuetoal oli veel talgu järgi olid lae peale pand ja Kalju lõi katust. Käisin Põllikus “Oraval” Heindrid omele tööle kutsumas. Lubas Teisipäev tulla.

1 november Esmaspäev

Tahe ilm küntsin kartuli maad Hommiku pool tahusin talli põik tala ära. Käisin kog. majas: -ei olnd seal midagi. Käisin Pütimäel.

2 november Teisipäev

Tahe ilm – wilu. Kündsin kartuli maa wastast kõrre ära kahe hobusega. Õhtu poolik lõpetasime kartuli maa künni ära. Õhtul käisin “Saarel”. Oli wilja masindus

3 nov. Kesknädal

Tahe päiksepaistne ilm. Olin kodus: wedasin sõnnikut kapsa maale.

4 nov. Neljapäev

Tahe päiksepaistne wähe kahutanud. Küntsin koogi tagust otsa maad ja õhtu poolik õue aeda. Saha kaigas läks kaewu taga katki. Õhtul käisin Mustsaarel. Ilm selge ja külmetas.

5 nov Reede

Külmetanud selge ilm. Tegin saha kaika walmis. Käisin tõin Söeaugult lina masina ära ja panin ühte. Õhtu poolik panin ühe maja tala sisse (köögi ja ees toa vahe seina tala) Naine masindas linu. Õhtul käis Wakal masin. Käisin Ehalas kooli Hoolekogu koosolekul.

6 nov. Laupäev

Külmetanud – härmas – pilwes kraad -0-Tõmmasime naistega wiimased toa kere palgid üles ja tegin keldri kohta lauast katuse peale. Naine tegi kalja.

7 nov Pühapäev

Tahe pilves Lõunast hakkas lund sadama. Ladusin toa kerele laud katuse peale. Ema läks Kuimetsa Adeled vaatama. Olin kodus


8 nov Esmaspäev

Ilm sula märg – lumekord maas. Wedasin kiwe õuest hunnikust toa taha koja wundamendi täite tarbeks. Käisin Karja mõisa Palmil vilja masinas. Õhtu pool olin kodus, täitsin keldri põrandad kividega

9 nov Teisipäev

Sula ilm – tahe. Täitsin koja wundamenti. Õhtul käisin Ruutu lina ropsimise talgul. Õde käis ropsimas. Ema tuli Kuimetsast koju.

10 nov. Kesknädal

Tahe ilm. Korraldasin kodus, tõin savi ja kive ahju parandamise tarvis.

11 nov. Neljapäev

Tahe külm ilm. Puhastasin ahju. Tegin uued wõllid ahjule

12 nov Reede

Sadas lume korra maha. Tõime kapsa ja kalja nõud köögist ära. Korraldasin rehealuse korda. Ruut Albert käis meil andis kartuli normi käskusi.

13 nov. Laupäev

Sula lörts. Tõin koplist heinu küüni ja rehe alla hobustele. Õhtu poole vedasin palgid karjamaalt ära toa juurde. Õhtul hakkas sula lärtsi sadama lõuna poolt.


14 nov. Pühapäev

Sula ilm – tahe. Käisin rattaga Sepal oma kaitse wiina järel. Anti piiritust 110 gr. Käisin Heinsemäe Ruudi pool – tema tuli linnast. Tõin tema käest piki kruvisi ja ukse hinged. Käisin koguduse majas koosolekul kirjutasin kassa arved sisse. Õhtul käisin Teiseperel hakkas lörtsi sadama.Advertisements